Vormingen

Eigen vormingen

KOOGO ontwikkelt zelf vormingen. We bieden deze aan op maat van je ouderwerking. Wil je een vorming organiseren? Neem dan contact op met Hannelore Lambrighs.

In samenwerking met KOOGO kan je ‘Over ’t muurtje’ organiseren. We werken een sessie op maat uit, waarbij de 3 elementen, uitwisselen, informeren en discussiëren, in meer of mindere mate aan bod komen.

 • Uitwisselen: samen met andere ouderwerkingen en/of organisaties en/of KOOGO en/of … ideeën uitwisselen over zeer concrete praktijkvoorbeelden. Geven en nemen!
 • Informeren: een organisatie en/of KOOGO en/of … informeert over een concreet thema.
 • Discussiëren: De aanwezige partijen gaan in discussie over een bepaald thema, over bepaalde praktijkvoorbeelden om deze te versterken.

De essentie van de discussie nemen wij mee binnen onze belangenbehartiging.
De praktijkvoorbeelden verspreiden wij via onze communicatiekanalen.

Is een vorming over ‘Hoe kiezen?’.
Gaat je zoon of dochter binnenkort naar het secundair onderwijs
Roept deze keuze bij jou en je kind ook vragen op?
Het kiezen van een secundaire school en het correct inschrijven.

 • De verschillende elementen die kunnen meespelen bij je beslissing; persoonlijke keuzemotieven, de structuur van de scholen, het keuzeproces,  informatiebronnen (aandacht: er wordt weinig informatie voorzien over de structuur van het secundair onderwijs en geen individuele adviezen;
  hiervoor verwijzen wij door naar het CLB van je school). Het belang accentueren over gezamenlijk (kind, ouders, leerkrachten of school en CLB) doordachte keuze van deze 4 actoren om vroegtijdig ongekwalificeerde schoolverlaten te vermijden.
 • Een duidelijk overzicht over de geldende inschrijvingsregels voor de secundaire scholen in je omgeving, duidelijkheid over het verschil tussen aanmelden en inschrijven, de verschillende inschrijvingsmethoden, het belang van een weigeringsdocument, inzicht in het waarom van dit inschrijvingsbeleid, aandacht voor de geldende voorrangsperiodes in je regio en de beschikbare informatiebronnen. Valkuilen leren kennen en deze valkuilen proberen te vermijden. Ouders stimuleren om ambitieus te kiezen, kinderen hebben een uitdaging nodig om het leren te voeden.

Het participatiehuis is een vorming over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school of in de ouderwerking. Samen brengen we beide elementen in beeld. Zo kaderen we de reeds bestaande initiatieven en vestigen we de aandacht op mogelijke werkpunten. Na deze vorming heb je als ouderwerking of school een mooi beeld over wat je momenteel doet en wat de toekomst kan brengen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op het welzijn en het leervermogen van een kind. Toch is ouderbetrokkenheid niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige ouders zijn moeilijker te bereiken. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. In deze vorming focussen we op mogelijkheden voor school of ouderwerking om moeilijk bereikbare ouders makkelijker te betrekken. Praktijkvoorbeelden staan centraal.

Ledenwerving bij ouderwerkingen (oudercomité, oudervereniging, ouderraad,...)

Wat als...

...je regelmatig handen te kort hebt bij de activiteiten van de ouderwerking.
...je steeds dezelfde groepen ouders (niet) bereikt als je een activiteit organiseert.
...je leden verliest en er moeilijk nieuwe leden bij krijgt/houdt.

 

Herkenbaar? Volg deze vorming en ga de slag met ledenwerving.

Inhoud:

Deze vorming laat je kritisch kijken naar je eigen ouderwerking en geeft je handvatten om aan de slag te gaan met het werven van nieuwe leden voor de ouderwerking.

opbouw:

 • Bekijk jezelf als ouderwerking
 • Onderzoek de ouders van je school
 • Maak een plan en ga aan de slag 
 • Heb aandacht voor 'moeilijk bereikbare' groepen

Praktisch:

Deze vorming gaat voorlopig online door via Microsoft Teams en duurt ongeveer anderhalf uur. Er kan eventueel op vraag van de ouderwerking een vervolg traject volgen uit deze vorming.

Doelgroep:

Deze vorming is gratis voor ouders in ouderwerkingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. 

Interesse of vragen?

Neem contact op met marieke.bavelaar@ovsg.be.

Na een intake, waarin de inhoud van de vorming en de noden van de ouderwerking op elkaar worden afgestemd, kan er een vormingsmoment worden afgesproken.

Ouders over deze vorming:
‘Best confronterend’,  ‘Zin om ermee aan de slag te gaan’, ‘Zo hadden we het nog niet bekeken’.