Vormingen

Eigen vormingen

KOOGO ontwikkelt zelf vormingen. We bieden deze aan op maat van je ouderwerking. Wil je een vorming organiseren? Neem dan contact op met Hannelore Lambrighs.

In samenwerking met KOOGO kan je ‘Over ’t muurtje’ organiseren. We werken een sessie op maat uit, waarbij de 3 elementen, uitwisselen, informeren en discussiëren, in meer of mindere mate aan bod komen.

  • Uitwisselen: samen met andere ouderwerkingen en/of organisaties en/of KOOGO en/of … ideeën uitwisselen over zeer concrete praktijkvoorbeelden. Geven en nemen!
  • Informeren: een organisatie en/of KOOGO en/of … informeert over een concreet thema.
  • Discussiëren: De aanwezige partijen gaan in discussie over een bepaald thema, over bepaalde praktijkvoorbeelden om deze te versterken.

De essentie van de discussie nemen wij mee binnen onze belangenbehartiging.
De praktijkvoorbeelden verspreiden wij via onze communicatiekanalen.

Is een vorming over ‘Hoe kiezen?’.
Gaat jouw zoon of dochter binnenkort naar het secundair onderwijs
Roept deze keuze bij jou en jouw kind ook vragen op?
Het kiezen van een secundaire school en het correct inschrijven.

  • De verschillende elementen die kunnen meespelen bij uw beslissing; persoonlijke keuzemotieven, de structuur van de scholen, het keuzeproces,  informatiebronnen (aandacht: er wordt géén informatie voorzien over de structuur van het secundair onderwijs of individuele adviezen ; hiervoor verwijzen wij door naar het CLB van uw school).
  • Een duidelijk overzicht over de geldende inschrijvingsregels voor de secundaire scholen in uw omgeving, duidelijkheid over het verschil tussen aanmelden en inschrijven, de verschillende inschrijvingsmethoden, het belang van een weigeringsdocument, inzicht in het waarom van dit inschrijvingsbeleid, aandacht voor de geldende voorrangsperiodes in uw regio en de beschikbare informatiebronnen.

Het participatiehuis is een vorming over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school of in de ouderwerking. Samen brengen we beide elementen in beeld. Zo kaderen we de reeds bestaande initiatieven en vestigen we de aandacht op mogelijke werkpunten. Na deze vorming heb je als ouderwerking of school een mooi beeld over wat je momenteel doet en wat de toekomst kan brengen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op het welzijn en het leervermogen van een kind. Toch is ouderbetrokkenheid niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige ouders zijn moeilijker te bereiken. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. In deze vorming focussen we op mogelijkheden voor school of ouderwerking om moeilijk bereikbare ouders makkelijker te betrekken. Praktijkvoorbeelden staan centraal.