Over KOOGO

Wat?

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs

Missie

Het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Wie is lid?

Alle ouderwerkingen uit scholen van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs zijn automatisch lid.

Wat biedt KOOGO?

Gratis dienstverlening, rekening houdend met de mogelijkheden van 3 en ½ medewerkers

Kernopdrachten

 • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden, vooral via ondersteunings- en begeleidingstrajecten op maat
 • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, nieuwsflits, mailings, infosessies
 • De belangen van ouders behartigen en advies inwinnen in tal van overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP)
 • Vormingen, regionale informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, ….
 • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school

KOOGO en diversiteit

 • Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving.
 • KOOGO kreeg van uit de Vlaamse overheid de opdracht om binnen haar werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen.
 • KOOGO ondersteunt ouders om, samen met de ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie en samenwerking met de school. Hierdoor ontstaat een aangename en positieve leer- en leefomgeving met aandacht voor de aanwezige diversiteit.

De dagelijkse werking van KOOGO wordt waargenomen door een coördinator en drie stafmedewerkers.
KOOGO kan rekenen op administratieve, boekhoudkundige en juridische ondersteuning door een opdrachthouder van OVSG.

 

Ludo Claes
Stafmedewerker

Heb je vragen over:
Algemeen beleid, VLOR, bemiddeling,
belangenbehartiging, standpuntbepaling,
inschrijvingsrecht & diversiteit

GSM 0485 52 14 55
ludo.claes@ovsg.be

 

 

Ann Staes
Stafmedewerker

Heb je vragen over:
begeleidingstrajecten ouderwerking,
goede praktijkvoorbeelden,
huishoudelijk reglement ouderwerking,
infosessies en vormingen

GSM 0479 37 51 50
ann.staes@ovsg.be

An Van Malderen
Stafmedewerker

Heb je vragen over:
diversiteit,
gelijke onderwijskansen,
het lokaal overlegplatform (LOP)

GSM 0497 33 67 72
an.vanmalderen@ovsg.be

 

Hannelore Lambrighs
Coördinator

Heb je vragen over:
basisonderwijs, buitengewoon onderwijs,
secundair onderwijs, VLOR,
standpuntbepaling, projecten,
infosessies en vormingen

GSM 0473 72 54 19
hannelore.lambrighs@ovsg.be

Jurgen Bal
Opdrachthouder

 

   

Voorzitter

Soetkin Bauwens is sinds oktober 2014 de nieuwe voorzitter van KOOGO. Samen met haar man, Koen, is ze fiere ouder van Gust en Helena.

Als actief lid van de oudervereniging van SBS ’t Hofje te Hofstade nam Soetkin sinds september 2011 een vertegenwoordiging op in de Raad van Bestuur van KOOGO. Ze maakte voor het eerst kennis met KOOGO en ouderwerkingen in 2006 door de begeleiding van een aantal scholen in het project ‘op weg naar een millenniumschool’.

Daarnaast werkte ze bij OVSG ook aan thema’s zoals armoede en gelijke onderwijskansen waarbij ouders een belangrijke rol hebben.

Sinds mei 2014 werkt ze bij VVOB aan een programma over gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Haar eerste kennismaking met inspirerende voorbeelden uit het Zuiden leert haar dat ouderbetrokkenheid ook in andere continenten een belangrijke plaats krijgt in onderwijs. Deze ervaringen kunnen helpen om op een creatieve manier antwoorden te formuleren op de uitdagingen van de ouderwerking in Vlaanderen. 

Leden

 • Benny Merken
 • Filip Smets
 • Heidi Geerinckx
 • Kelly Van Tricht
 • Kris Vantilt
 • Lieve Woutters
 • Patriek Delbaere
 • Silke Ceelen
 • Sofie Coppers


De Algemene Vergadering bestaat uit de raad van bestuur en vertegenwoordigers van ouderwerkingen van alle gemeentelijke, stedelijke en provinciale scholen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.