Over KOOGO

koogo

Wat?

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.

Missie

Het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Wie is lid?

Alle ouderwerkingen uit scholen van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs zijn automatisch lid, maar wij vragen je wel om je ouderwerking te registeren. Dit is gratis en kan eenvoudig via deze link.

Wat biedt KOOGO?

Gratis dienstverlening aan ouders en ouders in geregistreerde ouderwerkingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs, rekening houdend met de mogelijkheden van 3 en ½ medewerkers.

Kernopdrachten

oudernetwerking op facebook
Onze facebookgroep voor ouders in ouderwerkingen
 • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden, vooral via de helpdeskfunctie (via e-mail) en ondersteunings- en begeleidingstrajecten op maat;
 • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, nieuwsflits, mailings, infosessies en sociale media;
 • De belangen van ouders behartigen en advies inwinnen in tal van overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP);
 • Vormingen, regionale en online informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, ...
 • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school.

KOOGO met een inclusieve aanpak

 • Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit, genderneutraliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving;
 • KOOGO kreeg van uit de Vlaamse overheid de opdracht om binnen haar werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen;
 • KOOGO ondersteunt ALLE ouders om, samen met de ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie en samenwerking met de school. Hierdoor ontstaat een aangename en positieve leer- en leefomgeving met aandacht voor de aanwezige diversiteit.

 

De dagelijkse werking van KOOGO wordt waargenomen door een coördinator en twee voltijdse en één halftijdse stafmedewerkers.
KOOGO kan rekenen op administratieve, boekhoudkundige en juridische ondersteuning door een opdrachthouder van OVSG.

Hannelore Lambrighs
Coördinator

02 506 50 31
hannelore.lambrighs@ovsg.be

 

An Ryckmans
Stafmedewerker

02 506 50 06
an.ryckmans@ovsg.be

marieke bavelaar   Marieke Bavelaar
   Stafmedewerker

    02 506 41 68
    marieke.bavelaar@ovsg.be

 

Jurgen Bal
Opdrachthouder

 

Samira

  Samira Azeroual
  Stafmedewerker
  Medewerker diversiteit

 
  02 506 50 47 
  samira.azeroual@ovsg.be

    

   

Voorzitter

Voorzitter Kris VantiltKris Vantilt is vanaf 2020 de voorzitter van KOOGO. 

Als actief lid en voorzitter van de ouderraad KLIM-OP in Bouwel, kwam Kris in 2016 in contact met KOOGO. Een gepassioneerde medewerker van KOOGO stond de ouderraad met raad en daad bij. Kris liet zich inspireren en werd gebeten door de KOOGO-microbe. Als vader van 4 kinderen en voorzitter van de ouderraad is Kris een gedreven bestuurder. In 2020 besluit hij zich te engageren als voorzitter van KOOGO.
In het professionele leven is Kris bouwkundig ingenieur en werkt hij als leidend ambtenaar bij Defensie. Hier zorgt hij er samen met zijn team voor dat bouwkundige werken correct uitgevoerd worden.

Leden

 • Ariana Fichera
 • Katrien Swennen
 • Dieter Hugelier
 • Kelly Van Tricht
 • Els Joos
 • Peter Vanhoof
 • Werner Meeuwissen
 • Els Breugelmans

 

 • Walentina Cools (waarnemend lid)


De algemene vergadering bestaat uit het bestuursorgaan en vertegenwoordigers van ouderwerkingen van alle gemeentelijke, stedelijke en provinciale scholen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.