Disclaimer

De informatie op de website www.koogo.be wordt met de grootste zorg samengesteld. KOOGO streeft hierbij naar volledigheid en een zo groot mogelijke correctheid en toepasbaarheid. KOOGO vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan of voor de gevolgen of schade van welke aard ook die gebeurlijk kunnen voortvloeien uit het gebruik dat u ervan maakt.