Vormingen voor onderwijsprofessionals

Overzicht vormingen voor onderwijsprofessionals (leerkrachten, directies, schoolbesturen,..):


05/03/24: Webinar 'Culturele en religieuze verschillen in ouder-schoolpartnerschap'
23/04/24: Webinar 'De Betrokkenheidsboom - partnerschap op school' voor professionals

Lees hieronder meer over alle vormingen voor onderwijsprofessionals. Vormingen voor ouders en ouderwerkingen kan je hier vinden.


Webinar ‘Culturele en religieuze verschillen in ouder-schoolpartnerschap’ 

culturele verschillen

 

INHOUD

Een interactief webinar waar je inzoomt op de impact van culturele en religieuze verschillen. Welke drempels ontstaan er hierdoor en welke kansen zijn er om een krachtig ouder-schoolpartnerschap op te bouwen met alle ouders?  

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking tussen ouders en school, samen met een hoge thuisbetrokkenheid een positief effect hebben op het schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Maar wat als een partnerschap opbouwen met ouders toch niet zo eenvoudig blijkt? Wat als culturele of religieuze verschillen een partnerschap bemoeilijken? Denk aan kinderen die tijdens de ramadan vasten en waarvan jij als leerkracht ziet dat ze zich hierdoor niet kunnen concentreren? Wat met onwettige afwezigheden of ouders die hun kind weigeren mee te laten gaan op sportdag of weekverblijven? Wat met ouders die in de weerstand gaan omdat je volgens hen geen respect hebt voor hun cultuur terwijl je er op de schoolreis over waakte dat er ook een koosjer en halal tussendoortje was? 

Hoe zorg je ervoor dat je je bezorgdheden kan bespreken met ouders zonder dat ze in de weerstand gaan? Hoe kan je de verschillen omarmen en net gebruiken om korter bij de ouders te komen? Hoe denk je de kloof tussen de verschillen om tot een kans om een sterk ouder-schoolpartnerschap op te bouwen?   

Tijdens deze online-vorming zoeken we antwoorden en zoomen we in op het creëren van een gunstig ouder-schoolpartnerschap ondanks én dankzij interculturele en interreligieuze verschillen. Hiervoor onderzoeken we enerzijds de drempels die ontstaan door deze verschillen. We hebben aandacht voor zowel persoonlijke culturele drempels bij ouders en professionals als voor structurele drempels op school. Anderzijds bekijken we hoe we een krachtig ouder-schoolpartnerschapsklimaat kunnen creëren voor alle ouders door juist deze verschillen in te zetten om de zonnestralen ‘contact’ en ‘connectie’ te voeden.   

Doelstelling:  

Tijdens deze online vorming ga je aan de slag met het denkkader van ‘De Betrokkenheidsboom’ om: 

 • meer over culturele en religieuze drempels en hun impact op ouder-schoolpartnerschap te ontdekken 
 • culturele en religieuze verschillen in te zetten als kans om een krachtig ouder-schoolpartnerschapsklimaat te creëren
 • je eigen referentiekader én de impact op je professionele rol beter te begrijpen 

PRAKTISCH


Inspiratiesessie 'De Betrokkenheidsboom'

inspiratie bb

‘De Betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolpartnerschap’

GRATIS online kennismaken met inzichten uit ‘De Betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolpartnerschap’ voor onderwijsprofessionals & -partners

INHOUD

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking tussen ouders en school, samen met een hoge thuisbetrokkenheid een positief effect hebben op het schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Wat houdt een goed ouder-school partnerschap in? Wat zijn de voorwaarden? Hoe begin je hieraan?

In onze publicatie ‘De Betrokkenheidsboom’ stellen we een denkkader rond ouder-school partnerschap aan je voor.

Tijdens dit gratis webinar voor onderwijsprofessionals gaan we dieper in op de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid om zo te komen tot ouder-school partnerschap. Je ontdekt welke vormen van ouderbetrokkenheid het meest effectief zijn. En we verhelderen waar je als leerkracht en als school best op inzet om een gunstig partnerschapsklimaat te creëren voor de ouders en hun kinderen in de school- en thuiscontext.

Auteurs An Ryckmans en Hannelore Lambrighs geven een woordje uitleg bij hun boek en de bijhorende vormingen.

PRAKTISCH

 • Wanneer: dinsdag 17/10/2023 van 20u tot 21u
 • Waar: Online via Microsoft Teams
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals
 • Prijs: gratis
 • Vormer: An Ryckmans en Hannelore Lambrighs
 • inschrijven via de webshop shop.koogo.be

Webinar De Betrokkenheidsboom - Thuis & Taal 

thuis en taal

INHOUD

Taalontwikkeling begint thuis. Een kind ontwikkelt de moedertaal door interactie met zijn ouders en andere gezinsleden. Meestal gaat dit gewoon vanzelf. Het is een natuurlijk proces … maar niet voor élke ouder. Onderzoek toont aan dat er door verschillende factoren grote verschillen zitten op het taalaanbod dat kinderen thuis meekrijgen. Onderwijsprofessionals kunnen ouders versterken in hun rol tijdens de taalontwikkeling van hun kind en de thuisbetrokkenheid m.b.t. de taalontwikkeling faciliteren. We baseren ons tijdens deze online vorming op het denkkader ‘De Betrokkenheidsboom’.

Tijdens deze online vorming leer je:

 • wat thuisbetrokkenheid is a.d.h.v. het denkkader ‘De Betrokkenheidsboom’
 • hoe een taal zich ontwikkelt
 • wat de elementen van taal zijn
 • misvattingen over taalstimulering – link met lezen en voorlezen
 • wat de rol van de ouder kan zijn m.b.t. thuisbetrokkenheid en taalontwikkeling
 • waardoor de rol van de ouder belemmerd kan worden
 • hoe jij als onderwijsprofessional voor ouders en hun kind het verschil kan maken
 • hoe ouder-schoolpartnerschap de taalontwikkeling van een kind kan boosten

PRAKTISCH


Online lunchsessie 'samen werken aan een speelplaats met toekomst'

speelplaats

INHOUD

Je hebt met het schoolteam en het idee dat de speelplaats van je school zoals het nu is duurzamer, groener, uitdagender kan? Je wilt graag samen met ouders, de ouderwerking en met het schoolteam aan de slag met de directe schoolomgeving? Je ziet wel iets in een speelplaats met toekomst? Dan helpen we je in deze inspirerende lunchsessie op weg om de eerste stappen te zetten om samen met ouders aan de slag te gaan. we hebben het o.a. over:

 • samenwerken met ouders
 • de kansen en de aandachtspunten
 • vrijwilligers
 • veiligheid en verantwoordelijkheid
 • een visie met een gedragen plan
 • korte rondleiding in de brochure ‘speelplaats met toekomst voor ouderwerkingen’
 • ruimte voor vragen

Doelgroep: schoolteamleden en schoolbesturen

Doelstelling: schoolteamleden en schoolbesturen informeren over de samenwerking met ouders bij een project ‘een speelplaats met toekomst’.

Begeleiding door Marieke Bavelaar (mariekebavelaar@ovsg.be)

PRAKTISCH

 • Wanneer: dinsdag 27 februari 2024 van 12u15 tot 13u15
 • Waar: Online via Microsoft Teams
 • Doelgroep: onderwijsprofessionals
 • Prijs: 15 euro
 • Vormer: Marieke Bavelaar
 • inschrijven via de webshop shop.koogo.be

Webinar ‘financieel beheer in de ouderwerking’

financieel

INHOUD

“20.000 euro verdwenen uit kas van oudercomité gemeentescholen, parket voert onderzoek naar penningmeester” vrtnws 24/11/22 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/24/lid-oudercomite-in-assenede-sjoemelt-met-inkomsten/

Aan scholen en (school)besturen wordt in zulke gevallen vaak advies gevraagd. Om scholen en (school)besturen te informeren en sensibiliseren, organiseert KOOGO  (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs) deze vorming over het financieel beleid van een ouderwerking.

Tijdens de vorming ‘financieel beheer in de ouderwerking (feitelijke vereniging)’ gaan we dieper in op de valkuilen en geven we goede voorbeelden van het financieel beheer in een ouderwerking.

Doelgroep 

 • directies van stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen
 • schoolbesturen van stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen

Doelstellingen 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • Organisatiestructuur en -bestuur van de ouderwerking
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de ouderwerking
 • Het huishoudelijk reglement
 • Communicatie en transparantie over het financieel beleid
 • Beschermingsmaatregelen tegen financiële wantoestanden

PRAKTISCH


Webinar De Betrokkenheidsboom - het partnerschapsklimaat op school

bb

INHOUD

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking tussen ouders en school, samen met een hoge thuisbetrokkenheid een positief effect hebben op het schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

 • Wat houdt een goed ouder-school partnerschap in?
 • Wat zijn de voorwaarden?
 • En, hoe werkt dat bij jou op school?
 • Waar staat jouw school nu en waar wil je naartoe? Hoe begin je hier aan?

Tijdens dit Webinar leer je de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid kennen. Je ontdekt welke vormen het meest effectief zijn en waar je als school best op inzet om een gunstig partnerschapsklimaat te creëren voor de ouders en hun kinderen in de school- en thuiscontext. Naast de doelstellingen op schoolniveau sta je stil bij het persoonlijke groeipotentieel van de individuele leerkracht. De leerkracht doet ertoe en kan op het vlak van ouder-school partnerschap een groot verschil maken.

PRAKTISCH

 • Wanneer: dinsdag 23/04/2024 van 09u00 tot 12u00
 • Waar: Online via Microsoft Teams
 • Doelgroep: Directies, leerkrachten, zorgleerkrachten, onderwijsprofessionals, flankerend onderwijsbeleid.
 • Prijs: 75 euro
 • Vormer: An Ryckmans en Hannelore Lambrighs
 • inschrijven via de webshop Webinar ‘De Betrokkenheidsboom’ (koogo.be)

Voorstelling De Betrokkenheidsboom - voorstelling van het boek en de tools

INHOUD

‘De Betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolpartnerschap’

Tijdens deze GRATIS online voorstelling kan je kennismaken met de inzichten uit 'De Betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolpartnerschap’.

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking tussen ouders en school, samen met een hoge thuisbetrokkenheid een positief effect hebben op het schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Wat houdt een goed ouder-school partnerschap in? Wat zijn de voorwaarden? Hoe begin je hier aan?

In onze publicatie ‘De Betrokkenheidsboom’ stellen we graag een denkkader rond ouder-school partnerschap aan je voor. We gaan in op de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid om zo te komen tot ouder-school partnerschap. Je ontdekt welke vormen van ouderbetrokkenheid het meest effectief zijn. En we verhelderen waar je als leerkracht en als school best op inzet om een gunstig partnerschapsklimaat te creëren voor de ouders en hun kinderen in de school- en thuiscontext. Een reflectietool laat je kijken naar je eigen werking als leerkracht en naar die van je school op het vlak van ouderbetrokkenheid.

Auteurs An Ryckmans en Hannelore Lambrighs geven een woordje uitleg bij hun boek. 

PRAKTISCH

Deze online voorstelling van het boek en de tools gaat door via Microsoft Teams. Binnenkort volgt de inschrijflink.


Webinar 'Geen kat op school' (op aanvraag)

INHOUD

Aan de hand van het prentenboek ‘Geen kat op school’ krijg jij, als onderwijsprofessional, zicht op wat het partnerschap tussen ouders en school kan inhouden en hoe je het kan versterken. 

 • Wil je meer weten over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? 
 • Vind je een sterk partnerschap tussen ouders en school belangrijk? 
 • Wil je een betere samenwerking tussen school en ouders? 

Goed idee! Onderzoek toont immers aan dat een goede samenwerking tussen ouders en school een positief effect heeft op het schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind. En daar gaan ouders en scholen net voor! 

Tijdens deze online vorming proef je van:  

 • de verschillen tussen ouderpartnerschap, ouderbetrokkenheid, thuisbetrokkenheid en ouderparticipatie 

 • hoe je kan inzetten op een ouderbeleid als onderdeel van je schoolbeleid   

 • hoe je het boek kan gebruiken tijdens taalintegratietrajecten, voorleesweken, inschrijfmomenten, instapmomenten, infoavonden en ja … zelfs schoolfeesten   

 • hoe het boek kan ingezet worden tijdens Nederlandse lessen voor ouders op school 

Na het volgen van dit Webinar kan je niet wachten om met het boek aan de slag te gaan!  

PRAKTISCH

Wil je deze vorming boeken, neem dan contact op met an.ryckmans@ovsg.be voor praktische afspraken en een offerte.


Webinar ‘De Betrokkenheidsboom’ (op aanvraag)

INHOUD

Tijdens dit Webinar leer je de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid kennen. Je ontdekt welke vormen het meest effectief zijn en waar je als school best op inzet om een gunstig partnerschapsklimaat te creëren voor de ouders en hun kinderen in de school- en thuiscontext. 

Naast de doelstellingen op schoolniveau sta je stil bij het persoonlijke groeipotentieel van de individuele leerkracht. De leerkracht doet ertoe en maakt op het vlak van ouder-school partnerschap een groot verschil. Je ontdekt de kansen en uitdagingen voor de leerkrachten en belicht de grondhouding van de leerkracht. 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • de vakterminologie en wetenschappelijke inzichten; 
 • ‘De betrokkenheidsboom’ kennen als denkkader voor ouder-school partnerschap; 
 • de groeikansen, drempels en bezorgdheden rond ouderbetrokkenheid; 
 • het schoolklimaat begrijpen en ontdekken of dit nog meer oudervriendelijk kan.

PRAKTISCH

Wil je deze vorming boeken, neem dan contact op met an.ryckmans@ovsg.be voor praktische afspraken en een offerte.