Het nieuwe inschrijvingsdecreet

Alles wat je moet weten om je kind in te schrijven

voor het schooljaar 2024 – 2025

Over welke scholen gaat het? 

Het gaat over alle Vlaamse en Brusselse Nederlandstalige scholen. Deze scholen vind je hier. Voor Brussel zijn er nog extra nieuwe regels. Informeer daarnaar bij de school van je keuze. 

 

Wat is het nieuwe inschrijvingsdecreet? 

Vanaf het schooljaar 2023 -2024 zijn er nieuwe regels om je kind in te schrijven.  Dat heet het nieuwe inschrijvingsdecreet. Wil je je kind dus inschrijven om in te stappen in schooljaar 23-24 of later, dan gelden deze nieuwe inschrijvingsregels.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet gaat over het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs. Voor het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs blijft inschrijven zoals de vorige jaren.  Omdat deze nieuwe regels gaan over het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs, spreken we verder van basisonderwijs en secundair onderwijs. 

Er komen heel wat nieuwe woorden in het inschrijvingsdecreet voor: voorrangsperiode, ondervertegenwoordigde groepen, centraal aanmelden.  Deze worden gaandeweg uitgelegd. 

De voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel blijft bestaan. 
In het basisonderwijs mogen de scholen of scholengroepen kiezen:
⦁    De scholen voorzien een aparte voorrangsperiode 
Of
⦁    De scholen schrijven de broers, zussen en kinderen van personeel samen met alle kinderen tijdens de algemene inschrijfperiode. Zij worden wel eerst voorzien van een plekje en later aangevuld met de rest van de leerlingen. 

In het secundair onderwijs schrijven alle scholen alle leerlingen op hetzelfde moment in, maar krijgen broers, zussen en kinderen van personeel voorrang. Zij krijgen eerst een plek toegewezen en dan worden de andere leerlingen die geen broers, zussen of kinderen van personeel gerangschikt. 

In het nieuwe inschrijvingsrecht kunnen de scholen voorrang geven aan één of meer ondervertegenwoordigde groepen. Dat zijn groepen leerlingen die in een school minder aanwezig zijn en waarvan de school vindt dat er plek moet voorbehouden worden voor deze groep. Vraag aan je school of zij een plekken vrij houden voor deze groepen en of jouw kind tot deze groep behoort. Bijvoorbeeld in Brussel zijn er plekken voorbehouden voor ondervertegenwoordigde groepen.  Informeer ernaar in de school van jouw keuze.  

 

Waar kan ik als ouder informatie vinden? 


Hoe kies ik een school? 

Eerste en vooral is het belangrijk als ouder om je te informeren over de school of scholen waar je je kind wil inschrijven. Heb je nog geen school op het oog of weet je niet goed hoe je een school moet kiezen? Ouderkoepelvereniging KOOGO geeft een paar keer per jaar een gratis webinar “Schoolkeuzeprocessen” voor ouders met tips en weetjes hoe je een school kan kiezen die het best bij je kind past. De data vind je op onze jaarkalender. 

 

Moet ik aanmelden of inschrijven? 

In het nieuwe inschrijvingsdecreet mogen scholen kiezen of ze centraal aanmelden of direct inschrijven. Scholen die denken dat ze wel alle kinderen kunnen inschrijven, mogen direct inchrijven. Zij mogen dan geen enkele leerling weigeren. Scholen die denken dat ze niet alle kinderen kunnen inschrijven, moeten centraal aanmelden. Als zij vol zitten, mogen zij kinderen weigeren en geven dan aan de ouders een weigeringspapier. 

 

Waar kan ik deze informatie vinden?  

⦁    De school waar je je kind wenst in te schrijven, je kan ernaar bellen, mailen of ernaartoe gaan.  
⦁    Dienst onderwijsbeleid van de stad of gemeente van de school waar je je kind wil inschrijven. Je kan de informatie per gemeente hier vinden.  Staat je gemeente niet in de lijst? Dan is er geen algemene informatie beschikbaar, want in jouw gemeente is er geen lokaal overlegplatform. Vraag informatie aan de school waar je wil inschrijven. 
⦁    De LOP-deskundige in je regio. In heel wat regio’s zijn lokaal overlegplatforms. In lokaal overlegplatforms worden afspraken gemaakt met alle scholen in die regio of ze centraal aanmelden of direct inschrijven. Staat jouw gemeente of stad niet tussen? Dan wil dat zeggen dat de school niet aangesloten is bij een LOP en kan je rechtstreeks contact opnemen met de school.
⦁    Het CLB van de school van je kind kan je ook hierbij helpen. 

Sommige organisaties zoals dienst inburgering, huis van het kind of andere sociale organisaties kunnen je ook informatie geven of je toeleiden naar de juiste informatie.

 

Aanmelden of inschrijven? 


Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven? 

Als je je kind op een school wil laten starten moet je kind altijd eerst ingeschreven zijn. Inschrijven wil zeggen dat je naar school gaat, formulieren invult en tekent. Vanaf het moment dat je tekent, is je kind ingeschreven. Een inschrijving is altijd fysiek, je moet dus naar de school gaan om je kind in te schrijven. Een telefoontje of een mail is niet voldoende! Je kan je kind maar in 1 school inschrijven.


Je kan niet altijd direct inschrijven. Soms moet je eerst ‘aanmelden’. Dat is zo in scholen die hiervoor kiezen omdat ze vooraf bepalen hoeveel kinderen er maximum ingeschreven kunnen worden. Is deze maximumcapaciteit bereikt, dan kunnen ze kinderen weigeren door hen een weigeringspapier te geven.
Aanmelden doe je online tijdens een bepaalde periode. Via een website van 1 of meerder scholen, of van een gemeente of LOP-gebied kan je je kind aanmelden. Als je je kind aanmeld voor een school; wilt dit zeggen dat je interesse hebt in deze school en dat je graag een plekje reserveert op deze school. Je kan je aanmelden voor meerdere scholen en je doet dat ook best. 


Vind je het moeilijk om online aan te melden, dan kan je terecht bij organisaties in de buurt: de school, de helpdesk, dienst inburgering, huizen van het kind, ... Na de aanmeldperiode krijg je bericht of en welke school een plaatsje voor je kind reserveert.

Als je je kind hebt aangemeld en je hebt een plek gekregen, wil dat niet zeggen dat je kind is ingeschreven. Om je kind effectief in te schrijven, moet je nog een afspraak maken met de school om je kind in te schrijven.


Wanneer aanmelden en inschrijven? 

Aanmelden

Aanmelden kan alleen tijdens een vaste periode. Dat geldt voor alle scholen in Vlaanderen en de Brusselse Nederlandstalige scholen. Elk schooljaar is dat anders. Voor dit schooljaar geven we jullie de volgende data mee om te onthouden: 

 

Basisonderwijs: 
⦁    Aanmelden van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024
⦁    Resultaten worden bekendgemaakt ten laatste op 19 april 2024
⦁    Je kind heeft een plek gekregen? Je moet je kind nog inschrijven tussen 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024
⦁    Je kind heeft geen plek gekregen? Je kan je kind inschrijven vanaf 23 mei 2024 tijdens de vrije inschrijvingen in de scholen waar er nog plek is. 

Secundair onderwijs:
⦁    Aanmelden van 25 maart 2024 tot en met 19 april 2024.
⦁    Resultaten worden bekend gemaakt ten laatste op 13 mei 2024.
⦁    Je kind heeft een plek gekregen? Je moet je kind nog inschrijven tussen 14 mei 2024 tot en met 10 juni 2024.
⦁    Je kind heeft geen plek gekregen? Je kan je kind nog inschrijven vanaf 14 mei 2024 in de scholen waar nog plek is en de scholen die niet aanmelden.

 

Inschrijven

1)    Basisscholen die ervoor gekozen hebben om niet centraal aan te melden, mogen zelf kiezen wanneer ze starten met de inschrijving. Informeer dus goed bij de school waar je je kind wil inschrijven. Inschrijven moet ook gebeuren indien je na het aanmelden een ticket hebt gekregen. 

2)    Secundaire scholen die ervoor gekozen hebben om niet centraal aan te melden, mogen de startdatum voor de inschrijvingen niet zelf kiezen, maar samen op een datum die vastgelegd werd door de Vlaamse overheid.  Voor het schooljaar 2024 – 2025 ligt deze vast op 14 mei 2024. Inschrijven moet ook gebeuren indien je na het aanmelden een ticket hebt gekregen.

 

Wat na het aanmelden?

Je kind heeft een plek gekregen in de school van je keuze? Je mag je kind gaan inschrijven. Neem hiervoor contact op met de school voor een afspraak. 


Je kind heeft geen plek gekregen in de school van je keuze?
1.    Kijk op de website waar je je kind hebt aangemeld. Daar wordt een lijst gepubliceerd met de scholen waar nog een plek vrij is. Inschrijven kan dan tijdens de vrije inschrijving. Zie hierboven voor de data van de vrije inschrijvingen. 
2.    Of schrijf je kind in een school die niet gekozen heeft voor centraal aanmelden. 
Het is daarom heel belangrijk bij het aanmelden, zeker in capaciteitengemeenten als Antwerpen, Brussel en Gent, om zoveel mogelijk scholen aan te duiden, zodat je je kans op een plekje voor je kind vergroot. 
Heb je nog hulp nodig? Vraag gerust informatie aan de LOP-deskundige van je regio, het CLB of de dienst onderwijsbeleid van je stad of gemeente. 

 

Waar kan ik terecht met klachten?  

Indien je denkt dat een technische fout ligt aan het feit dat je geen plek hebt gekregen of een erkenning vraagt voor een uitzonderlijke situatie, met name dat één school de enig mogelijke zou zijn voor een jouw kind om te kunnen leren, dan kan je klacht indienen bij de ombudsdienst voor inschrijvingen via de LOP-deskundige. Zij zullen je klacht behandelen en bekijken of er inderdaad een technisch probleem de oorzaak is van geen plek of een verkeerde plek. 


Zit je nog met vragen? Wil je meer informatie? Je kan terecht bij: 

⦁    De school van je kind
⦁    De school waar je je kind wenst aan te melden
⦁    Het LOP van jouw gebied. Deze vind je hier. Let op: zoek op de gemeente waar de school van je keuze gevestigd is.  Staat de gemeente van de school van je keuze er niet tussen? Dan maakt de school van jouw keuze geen deel uit van een LOP en dien je rechtstreeks contact op te nemen met de school. 
⦁    Het CLB 
⦁    Neem contact op met samira.azeroual@ovsg.be 

Deze informatie vertelt Samira van KOOGO ook in ons KOOGO-filmpje over het nieuw inschrijvingsdecreet.