Inschrijven op school

Wanneer moet je je kind inschrijven?

twee meisjes met boekentas

Je moet je kind op school inschrijven als het:

 • voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas),
 • de overstap maakt van de lagere school naar het secundair onderwijs,
 • van school verandert.

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind negen of tien maanden oud is.
Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Maar opgelet: in sommige scholen moet je je kind wel inschrijven als het overgaat van de kleuterklas naar de lagere school. De school moet dat vermelden in het schoolreglement. Vraag het na bij de school.

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?


Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Maar je kindje kan niet op om het even welk moment tijdens het schooljaar starten.

Er zijn 7 vaste instapmomenten:

 • de eerste schooldag van september,
 • na de herfstvakantie,
 • na de kerstvakantie,
 • de eerste schooldag van februari,
 • na de krokusvakantie,
 • na de paasvakantie,
 • na het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart.


Meestal krijg je een persoonlijke uitnodiging van de kleuterschool in de buurt, maar uiteraard kan je ook zelf tijdig op zoek gaan naar een school.
Meer informatie en plezante tips vind je in het startersboek voor ouders: “Mijn kind gaat naar de kleuterklas”

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?


Sinds vorig schooljaar gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er uiteraard niks.
Voor het basisonderwijs werden afspraken gemaakt voor het grondgebied Brugge.
Voor het secundair onderwijs gelden de afspraken voor scholen in (INVULLEN VOOR VLAANDEREN). De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest. Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden,
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord.

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en in het basisonderwijs ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

 • ontvangt het gezin een schooltoelage?
 • verblijft de leerling buiten gezinsverband? (bv. pleeggezin, instelling, …)
 • behoort het gezin tot de trekkende bevolking? (bv. binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners, …)
 • heeft de moeder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs?

Voor de eerste 3 vragen breng je als ouder of voogd een bewijs mee, voor de 4de vraag volstaat een verklaring op eer.

Inschrijvingsperiodes


Omdat sommige leerlingen voorrang hebben, zijn er 3 inschrijvingsperiodes. De school schrijft leerlingen per periode in volgorde in.

periode 1: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school
voor kinderen van personeelsleden van de school

periode 2: sociale mix
Scholen moeten streven naar een goede sociale mix. In deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. (In uitzonderlijke gevallen kan de inschrijving in deze periode worden “uitgesteld”. In dit geval krijg je een “mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving” mee. Op het einde van deze periode zal de school dan aan de ouders laten weten of het kind al dan niet ingeschreven is.)

periode 3: vrije inschrijvingen
Tijdens deze periode schrijft de school alle leerlingen in zolang er plaats is. Wanneer een school (of klasgroep) vol is, krijg je een formulier “Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving” mee of toegestuurd.
Op deze manier wil de Vlaamse Overheid in elke school een mix van kinderen uit alle mogelijke gezinnen.
In de  Lokale Overlegplatformen Gelijke Onderwijskansen (LOP) werden gezamenlijke afspraken gemaakt over deze voorrangs- en inschrijvingsperiodes.

Inschrijven in een school


Wanneer inschrijven?
Op welke momenten van de schoolloopbaan moet je je kind inschrijven en in welke periodes kan dat? Wie krijgt voorrang?
Eerst aanmelden?
In sommige scholen of in sommige gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.
Hoe inschrijven?
Wat je moet meebrengen, wat de school vraagt en welke informatie je krijgt bij de inschrijving in een school.
Buitengewoon onderwijs
Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig. In sommige gevallen kan je kind toch nog naar het gewoon onderwijs.
Problemen
Soms weigert een school je inschrijving of vind je nergens plaats. Lees wat je dan kan doen en hoe een lokaal overlegplatform (LOP) je kan helpen
Recht op jouw eerste keuze?
Aanmeldsystemen: een inbreuk op de vrijheid van onderwijs? Deze tekst geeft de eigen mening van Boris Mets en Steven Penneman weer. 
Dit is een onderdeel van een boek vol essay’s: Een deliberatie over onderwijsvrijheid.


Bereken de instapdatum voor je kleuter

Aanmelden in…

kaart vlaanderen

Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat

Scholen staan soms in een moeilijke positie door ouders in scheiding. Het inschrijvingsmoment kan cruciaal zijn om dat te voorkomen. De gratis te downloaden inschrijvingsbundel van de intersectorale werkgroep HoogConflictueuze Scheiding helpt je. Inclusief standaardbrief en inschrijvingsformulier.

Een school (secundair onderwijs) kiezen voor een leerling met een leerstoornis

In dit artikel vind je concrete tips voor ouders en leerkrachten die een kind met een leerstoornis kunnen verder helpen. Verder vind je een checklist om voor deze kinderen makkelijker een school te kiezen. Checklist schoolkeuze secundair onderwijs (letop.be) bekijken in PDF formaat of Checklist schoolkeuze secundair onderwijs (letop.be) downloaden in Word-formaat.

Onderwijskiezer

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.