vorming 'Financieel beheer in de ouderwerking' voor directies en schoolbesturen

 

Wij schrokken hard toen we een tijdje geleden dit artikel in de pers zagen verschijnen '20.000 euro verdwenen uit de kas van het oudercomité'

Het is één van de missies van KOOGO Ouderkoepel om zulke zaken mee helpen te voorkomen.

Voor ouders in ouderwerkingen doen we dit via de basisvormingen en individuele begeleiding en ondersteuning.

 

Voor directies en schoolbesturen hebben we hiervoor een specifieke vorming ontwikkeld. 

We gaan in op de valkuilen en geven voorbeelden van goed financieel beheer in een ouderwerking

Let op: onze vorming gaat over ouderwerkingen die als een feitelijke vereniging zijn georganiseerd.

Tijdens deze vorming gaat het over:

•        Organisatiestructuur en -bestuur van een ouderwerking

•        Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de ouderwerking

•        Het huishoudelijk reglement

•        Communicatie en transparantie over het financieel beleid

•        Beschermingsmaatregelen tegen financiële wantoestanden

 

Deze vorming gaat door op vrijdag 17 februari van 09u00 tot 10u30. Inschrijven kan via deze link https://shop.koogo.be/index.php/product/financieelbeheer/