Infogids 'Modernisering van het secundair onderwijs'

Wat?

Infogids over de nieuwe structuur van het secundair onderwijs.

Doel
  • Weten wat de nieuwe structuur van het secundair onderwijs inhoudt
  • Samen met je kind de gepaste secundaire school zoeken
Meerwaarde

De meeste scholen willen beter inspelen op wat je kind nodig heeft. Ze willen het beste onderwijs bieden voor elke leerling. Hiervoor houden ze rekening met de mogelijkheden, de interesses en de talenten van je kind.
Naast de basisvorming met de algemene vakken is er nu ook een keuzegedeelte.
Binnen het keuzegedeelte kan de school in samenspraak met de ouders en de leerlingen ervoor kiezen, om volgens de noden van de leerling, bepaalde leerstof te versterken (remediëring), te verdiepen (uitbreiding) en te verkennen (ontdekken).

Door de modernisering van het secundair onderwijs:

  • krijgt je kind een sterkere basisvorming
  • krijgt je kind de kans om te verkennen en te verdiepen
  • krijgt je kind een beter inzicht op zijn interesses en talenten
  • is je kind beter voorbereid op een job en/of hogere studies