Wij tolken voor iedereen

Contactpersoon
hetpalet@so.antwerpen.be
School
Stedelijke basisschool Het Palet
Ramskapellestraat 43
2600 Berchem
Wat?

Ouders tolken vaak voor andere ouders die het Nederlands niet spreken en/of begrijpen. We nemen hiervoor bij voorkeur ouders die tot de ouderwerkgroep behoren omdat zij het reilen en zeilen van de school het beste kennen en kunnen uitleggen. Zo betrekken we ook anderstalige ouders om voor te lezen in hun eigen taal tijdens de voorleesweek.

Doel

Drempelverlagend werken en verhogen van de ouderbetrokkenheid voor alle ouders.

Voordelen

Grote betrokkenheid, open communicatie voor en met alle partijen, drempel wordt sterk verlaagd. Ouders worden maximaal betrokken bij het schoolgebeuren ongeacht de taal.

Aandachtspunten

Objectiviteit in het tolken. Niet mogelijk bij moeilijke gesprekken/slecht -nieuwsgesprekken.

Meerwaarde

De drempel wordt lager. Ouders voelen zich meer betrokken. Leerkrachten worden geholpen in de communicatie naar een bepaalde doelgroep.