Ouderbevraging in verschillende talen

Contactpersoon
ouderraadgbsstokkel@gmail.com
School
GBS Stokkel
http://ouderraadgbsstokkel.blogspot.be/
Wat?

We hebben via KOOGO een online bevraging laten maken om de mening van alle ouders over verschillende thema’s te kennen.

Niet alle ouders zijn even vlot met een computer. Sommigen hebben geen computer of internet of voelen zich gewoon niet op hun gemak om online een bevraging in te vullen. Daarom hebben we de bevraging ook op papier gemaakt. De op papier ingevulde formulieren hebben we zelf via de computer ingegeven zodat deze resultaten gewoon meetelden met de onlinebevragingen.

Onze ouders spreken niet allemaal even goed Nederlands. We hebben dezelfde bevraging ook in het Frans en Engels gemaakt zodat ook deze ouders de kans krijgen om hun mening te geven. De vertalingen zijn op papier, maar in dezelfde volgorde en met dezelfde nummering als de onlinebevraging. Het was onze bedoeling de ouders te stimuleren de Nederlandstalige onlinebevraging in te vullen aan de hand van de vertaalde papieren vertaling. Zo kregen deze ouders tegelijk een kans om hun Nederlands te oefenen.

De promotie van de ouderbevraging via posters, e-mails, een brochure en een blog, werd ook in de drie talen opgemaakt. We moedigden de ouders aan om deel te nemen ook al beheersten ze het Nederlands niet helemaal.

Uiteindelijk blijkt deze aanpak wel succesvol. We bereikten iets meer dan 50% respondenten, waarvan er toch 1/3 via de papieren formulieren hun mening heeft geuit.

Doel

We willen de mening van al de ouders kennen, ook al kunnen ze niet zo goed met de computer werken of spreken ze geen Nederlands. We willen ouders de kans geven het Nederlands beter onder de knie te krijgen.

Voordelen

Alle ouders voelen zich betrokken. We kennen de mening van alle ouders.

Aandachtspunten

Er kruipt veel tijd in het maken van de papieren bevraging en de vertalingen.

Meerwaarde

We geven meer ouders de kans hun mening te geven. Grotere deelname en dus een betere representativiteit.