EHBO: Eerste Hulp voor Bezorgde Ouders

Contactpersoon
zorg@delakerberg.be
School
De Lakerberg
Houthalen Laak
Wat?

In het eerste en tweede leerjaar wordt er maandelijks een EHBO-Klasje gegeven na de school. Alle ouders en hun kinderen zijn hier welkom. Tijdens dit EHBO-klasje kunnen de kinderen hun huiswerk maken. De ouders krijgen  info van de leerkracht over hoe leerstof aangebracht wordt en hoe ze thuis hun kind kunnen motiveren om hun huiswerk te maken. De ouders kunnen ook vragen stellen over de leerstof.
In de hogere jaren wordt er voor de toetsenperiodes een EHBO-klasje georganiseerd. Hier worden vooral studietips gegeven, bijvoorbeeld over hoe de kinderen best Frans instuderen.

Doel

We willen ouders versterken zodat ze thuis makkelijker hun kind kunnen ondersteunen bij het huiswerk. Zo is het niet vanzelfsprekend dat ouders weten hoe de leerstof uitgelegd en aangeleerd wordt. De leraar legt uit hoe er in de klas gewerkt wordt, welke woorden hij of zij in de klas gebruikt en hoe de leerlingen geleerd hebben om iets te noteren. Bijvoorbeeld “3+2=” wordt in het eerste leerjaar gelezen als 3 en 2 is… in plaats van 3 plus 2… De leerkracht geeft ook tips aan ouders om hun kind te motiveren bij het maken van huiswerk en geeft antwoord op vragen van ouders.

Voordelen
  • De ouders en de leerkrachten maken SAMEN school!
  • De ouders worden sneller betrokken bij het klasgebeuren. De leraar leert de ouders beter kennen zodat de drempels verlagen. Ook de drempel voor ouders om naar de school te komen als er iets anders is, verkleind.
Aandachtspunten
  • Deze EHBO-klasjes mogen niet te lang duren, maximum een half uur. Als het kind zijn huiswerk al na 10 minuten af heeft en de ouder heeft geen vragen meer, kunnen ze al naar huis vertrekken.
  • Veel ouders gaan werken en kunnen niet direct na school aansluiten. Deze klasjes staan ook open voor andere mensen die bij het kind zijn als ze hun huiswerk maken. Zo sluiten bijvoorbeeld ook grootouders of een oudere broer of zus aan bij deze EHBO-klasjes. De klasjes zijn ook niet verplicht!
  • We merkten dat ouders van oudere leerlingen minder naar de EHBO-klasjes kwamen. Enkel als er een toetsenperiode aankwam waren er meer ouders aanwezig. Daarom hebben we de laatste jaren voor deze leerjaren enkel EHBO-klasjes in de periode voor de toetsen.
Meerwaarde
  • Het schoolteam heeft meer contact met de ouders dankzij dit initiatief.
  • De leerkrachten én de ouders kunnen korter op de bal spelen.