Anderstalige ouders volgen Nederlandse les op school

Contactpersoon
depiramide@so.antwerpen.be
School
Stedelijk Onderwijs De Piramide
Pierenbergstraat 33
2020 Antwerpen
Wat?

Via het KAAP-project van Onderwijsnetwerk Antwerpen kunnen anderstalige ouders twee voormiddagen per week op school Nederlandse les volgen. Zij krijgen les van gediplomeerde lesgevers, verbonden aan Basiseducatie.

Doel

Door de lessen Nederlands kunnen de ouders beter betrokken worden bij de school en kan de communicatie tussen school en ouders verbeteren. Ze kunnen de school en de leerkrachten beter leren kennen en hen makkelijker aanspreken over hun kinderen. De informatie die de school doorgeeft aan de ouders (rapport, brieven, schoolreglement…) zal beter begrepen worden.

Voordelen

De drempel voor de ouders is laag omdat de lessen doorgaan in de school van hun kinderen. Ze gaan ’s morgens samen naar school met hun kind. Er wordt gratis opvang voorzien voor niet-schoolgaande kinderen. Door de projectwerking komen de mama’s in de klassen en doen ze activiteiten samen met de kinderen. Het KAAPproject zorgt ervoor dat de mama’s zich betrokken voelen bij de school.

Aandachtspunten

Sommige ouders haken af. Het vraagt dan extra werk van de school om deze ouders terug naar de les te krijgen.

Meerwaarde

De drempel om deel te nemen aan activiteiten op school verlaagt. De mama’s blijven ook na de lessen makkelijker naar school komen. De mama’s leren omgaan met documenten van de school, huiswerk, agenda… De ouders komen naar de oudercontacten.

Het schoolteam krijgt meer begrip voor anderstalige ouders. Leerkrachten houden rekening met eenvoudig taalgebruik in de communicatie met ouders en trachten boodschappen te visualiseren.