Nieuws

  • Op 1 april 2017 wordt de schoolraad herverkozen.
    Wanneer de school beschikt over een ouderraad, duidt deze zelf zijn vertegenwoordigers voor de schoolraad aan.
    Beschikt de school niet over een ouderraad dan worden er verkiezingen georganiseerd onder alle ouders. Hieruit komt dan de vertegenwoordiging van ouders in de schoolraad.