Pesten

Op deze pagina kan je alles vinden wat KOOGO, al dan niet samen met het Netwerk tegen Pesten en de andere ouderkoepels, heeft ontwikkeld i.v.m. het thema pesten:

  • brochure 'pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?
  • online mailingreeks over pesten
  • de wegwijzer voor ouders
  • Stip-it inspiratiefiche voor ouderwerkingen
  • netwerkavond 'anti-pestbeleid en de rol van de ouderwerking'

brochure 'PESTEN AANPAKKEN, wat kunnen ouders doen?'

 

cover copa-brochureDe school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten. Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren.

KOOGO en de 2 andere ouderkoepelverenigingen GO! ouders en VCOV schreven de brochure 'Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?'. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan.

Misverstanden over pesten

Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Eén van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. 

 

Ouders versterken

De brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

De brochure kan hier gedownload worden.  Voor blauwe leden is deze gratis. Gebruik hiervoor je code die je kreeg bij je lidmaatschap. Een gedrukte versie van deze brochure is verkrijgbaar via de KOOGO-webshop

 

infographicNaast de uitgebreide brochure, is er een handige infographic. In deze infographic vind je kort en krachtig de belangrijkste punten uit de brochure.


Lees ook de folder 'Pesten op school, in de Jeugdbeweging, op de sportclub, ... daar doen we samen iets aan!'.

online mailingreeks over pesten

In de Vlaamse Week tegen Pesten, van 18 februari tot 25 februari 2022, lanceerden de drie ouderkoepels (GO! ouders, KOOGO en VCOV) een online mailingreeks over pesten speciaal samengesteld voor ouders. Met deze mailingreeks willen we ouders versterken om pestproblematieken aan te pakken.


Na het lezen van deze mails weet je als ouder meer over:
•    Wat je als ouder kan doen als je geconfronteerd wordt met een pestsituatie
•    Welke hulporganisaties je kunnen helpen
•    De wegwijzer voor ouders

•    … en nog veel meer

Lees dan hieronder de mails:

de wegwijzer voor ouders

KOOGO ontwikkelde samen met het Netwerk tegen Pesten een wegwijzer voor ouders. Deze wegwijzer wil ouders op weg helpen als ze geconfronteerd worden met een pestproblematiek. Deze wegwijzer voor ouders is er één van een serie wegwijzers. Ook de wegwijzer voor begeleiders van kinderen en een wegwijzer voor kinderen en jongeren. Download deze wegwijzer(s) en ga er zelf mee aan de slag. Informeer ook je ouderwerking en school over deze wegwijzers. Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

 

 

Stip-it inspiratiefiche voor ouderwerkingen

stipit

Als ouderwerking kan je veel doen om pesten aan te pakken. Ook pesten binnen de ouderwerking komt helaas soms voor. Ook daar vragen we aandacht voor. Met de fiche 'STIP-IT voor ouderwerkingen' willen we ouders en ouderwerkingen inspireren om hun steentje bij te dragen. Je kan de fiche hier downloaden en ga ermee aan de slag. Heb je een toffe anti-pestactie gedaan? Laat het dan zeker weten aan Marieke van KOOGO, we maken er graag een praktijkvoorbeeld van, zodat andere ouderwerkingen zich kunnen laten inspireren.