Welbevinden op school

Pesten

cover copa-brochure

De school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten. Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren.
Lees hier meer.

KOOGO en de 2 andere ouderkoepelverenigingen GO! ouders en VCOV  stellen hun brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan.

Misverstanden over pesten

Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Eén van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. Kinderen bestempelen als ‘pestkop’, ‘slachtoffer’ of ‘getuige’ gebeurt niet.

De kracht van kinderen benutten

Pesten wordt bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Ieder kind heeft het recht om te leren.

Ouders versterken

De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van handelen van een omstaander heeft heel veel impact op het pesten. 

In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Verbindend schoolklimaat

In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide  publicaties volgen uit een samenwerking  met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).

Je kan deze brochure (2de druk) aanvragen via mail bij ann.staes@ovsg.be met vermelding 'Brochure: Pesten aanpakken' in de onderwerp-regel en het aantal exemplaren (max. 15 exemplaren) en/of hier kan je de digitale versie downloaden.

Bekijk hier ook even onze handige infographics.

Zorg op school

verzorgende handen

Het M-decreet? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het M-decreet voor mijn kind?
Kan ik mijn kind nu inschrijven in een gewone school? Hoe pak ik dat aan?
In deze brochure voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
proberen we ouders een antwoord te geven op vragen over het M-decreet.
Download onze brochure.

Ouders over het M-decreet
Lees hier ons persbericht.

Infofiche

Registreer (opnieuw) voor de gratis voorleessoftware schooljaar 2019-2020 vanaf 26 augustus 2019
De registraties starten vanaf 26 augustus 2019.
Je kan elk schooljaar voor een andere software kiezen. Je moet ook elk jaar opnieuw een aanvraag doen.
Registeren doe je via de website www.leesvoor.vlaanderen

Wie mag de gratis voorleessoftware aanvragen?

Alle leerlingen met lees- en/of schrijfbeperkingen die voorleessoftware noodzakelijk maken in een erkende school van het lager en secundair onderwijs en leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (SE-na-Se) en HBO5 verpleegkunde (die ingericht worden door secundaire scholen).
De leerling beschikt over één van volgende attesten:

 • ADIBib-attest
 • Dyslexie
 • Dyspraxie
 • Leerlingen gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • Leerlingen met een inschrijvingsverslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod Als je geen recht hebt op de voorleessoftware kan je deze aankopen bij de leveranciers zelf.

Hoe verloopt de procedure?

 1. Iemand maakt een account aan om de software te kunnen aanvragen. Dit kan zijn één van de ouders, iemand van de school, een logopedist, de leerling zelf vanaf 13 jaar,... Er kan slechts één accounthouder zijn per leerling en meerdere leerlingen per accounthouder.
 2. De accounthouder krijgt binnen de 15 min. een bevestigingsmail waarin een link zit. Kijk ook zeker in je spam als je deze mail niet meteen ontvangt. Onze mail kan worden tegengehouden door specifieke firewalls. Je neemt dan contact via het contactformulier op de website.
 3. Bevestig je account door op de link te klikken.
 4. Log in als accounthouder.
 5. Voeg de leerling toe met de attestgegevens, rijksregisternummer en het instellingsnummer van de school van het betreffende schooljaar.
  • Accounthouders die geen ouder of voogd zijn mogen geen software aanvragen zonder expliciete toelating van de ouders. Zorg dat je de nodige toestemming hebt.
  • Een accounthouder is gekend bij naam en mail. Je mag geen leerlingen inschrijven die geen nood hebben aan voorleessoftware. Het is niet de bedoeling een hele school in te schrijven.
  • Heeft de leerling een andere nationaliteit? Vul het BIS-nummer in in het veld voor het rijksregisternummer.
  • Beschik je niet over het BIS-nummer? De school kent het BIS- nummer.
 6. Kies de software die de leerling zal gebruiken. Je kan slechts één van de beschikbare softwarepakketten kiezen. Vraag eerst na bij de school of dit pakket ook op school wordt gebruikt.
 7. De accounthouder krijgt een mail met de inloggegevens van de leerling.
 8. In die mail staan de stappen om de gekozen software op te starten.
 9. Bij problemen met de opstart van de software neem je contact met de firma die deze software verkoopt. Zij lossen al de problemen met jou op. Stuur hierover geen mails naar Leesvoor!Vlaanderen. Wij kunnen je niet verder helpen.
 10. Ga naar www.adibib.be om ADIBoeken te bestellen. De bestelling is gratis.

Aandachtspunten

 • Je kan geen leerlingen registreren als je account niet bevestigd is.
 • Elk schooljaar moet je de registratie van de leerling vernieuwen.
 • Als je als accounthouder leerlingen inschrijft, moet je zorgen voor de nodige documenten die bewijzen dat je de expliciete toestemming van de ouders/voogd hebt om deze registratie uit te voeren.
 • Bij voorkeur is de ouder de accounthouder. Deze blijft de meest permanente persoon in de verdere schoolloopbaan van de leerling maar dit is echter geen verplichting.

Kan ik van software veranderen?

Normaal verander je niet van software. Je kan wel elk schooljaar vanaf 1 augustus voor een andere software kiezen.
Op www.leesvoor.vlaanderen/informatie-over-voorleessoftware kan je kennis maken met de verschillende voorleessoftwareprogramma's.

Ik had al voorleessoftware aangekocht. Kan ik toch voorleessoftware vragen voor een leerling?

Ja. Alinea, Kurzweil3000 en SprintPlus kan je op minimum 2 computers installeren en Textaid werkt online.

Er is geen attest beschikbaar. Kan ik toch voorleessoftware vragen voor een leerling?

Neem contact op met het CLB. Indien die nood duidelijk is omwille van problemen met lezen en/of schrijven, kan het CLB een ADIBib-attest opmaken. Dit attest dient zowel voor de ADIBoeken als voor Leesvoor!Vlaanderen.

Hoe lang kan ik die software gebruiken?

Je kan de software gebruiken tot op het einde van september van het volgend schooljaar. Je moet wel elk schooljaar opnieuw inschrijven. Bij de overgang naar het Hoger Onderwijs of huisonderwijs kan je de software niet gratis gebruiken.

Ik ken mijn wachtwoord niet meer?

Neem contact met de producent van de software. Wij kunnen je niet helpen.

 

Volg de procedure op www.leesvoor.vlaanderen
Ga naar www.adibib.be om ADIBoeken te bestellen. De bestelling is gratis. Raadpleeg de instructiefilms op YouTube Eureka ADIBib.
Veel succes!

Aangezien wij vanuit KOOGO BEDNET meer dan een warm hart toe dragen kan je hieronder wat meer duiding vinden over het initiatief.

bednet-logoWat is BEDNET?

Bednet verbindt langdurig zieke kinderen in het lager en secundair onderwijs met hun klas via de computer zodat ze live les kunnen volgen met hun eigen klasgenoten.  Een webcam in de klas, een computer en printer/scanner thuis en een heel team dat een aangepast programma opstelt en voor de begeleiding en logistiek zorgt.

Tegen het einde van het schooljaar wil Bednet meer dan dubbel zoveel kinderen helpen, samen met de Vlaamse Overheid, onze structurele partners en privé giften. Dankzij die steun kan Bednet voor steeds meer kinderen en scholen gratis blijven.

Doelstelling:

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat (in combinatie met ziekenhuisschool, TOAH, S&Z,…). Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en ze kunnen even terug ‘in de klas’ zijn, al is het virtueel.

Graag nodigen wij u uit om de website te bezoeken www.bednet.be.

Hoe BEDNET aanvragen ?

Is jouw kind langdurig of chronisch ziek? Volgt het les in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs? Dien je aanvraag  dan in via onze website http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken. Na maximaal 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch contact met je op.

Hoe kan u BEDNET helpen?

 • Spreek over ons of volg onze facebook pagina en deel onze berichten. Zo steunt u ons om zo veel mogelijk langdurig zieke kinderen gebruik te laten maken van Bednet.
 • Maak een gift over of organiseer/steun een actie ten voordele van Bednet. De actie kan ook geregistreerd worden via Music for Life. Je kan ook steeds terecht op onze webshop.
 • Overtuig een bedrijf rond u om onze jonge doorzetters te steunen.

Sophie Reyntens
Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 / 4, 3000 Leuven
sophie.reyntens@bednet.be - 016/20.40.45

gekwetste potloodWat is S&Z?

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis, individueel onderwijs aan leerlingen die door een langdurige ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. 

Wat doet S&Z?

S&Z organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs. De leerling is ingeschreven in een erkende school en zijn afwezigheid is gestaafd met een medisch attest.
De vrijwilligers geven les in samenspraak met de thuisschool en het CLB, bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de leerling. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOAH, Bednet, …)

Wie zijn de lesgevers bij S&Z?

Leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook logopedisten, psychologen, ingenieurs, …: gediplomeerde vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Allen zijn bereid zich af en toe in te zetten voor jonge zieken.
De vrijwilligers geven gratis les, maar hun kosten voor verplaatsing en eventueel didactisch materiaal worden vergoed door S&Z. 

Hoe werkt S&Z?

De school, de CLB-medewerker, het ziekenhuis, de huisarts, de ouders of de zieke leerling zelf neemt contact op met S&Z.
Na een eerste kennismaking worden leerkrachten gezocht en kunnen de lessen meteen van start gaan!
De studiebegeleiding is gratis. Enkel wanneer de leerkracht zich ver moet verplaatsen kan een tussenkomst in de vervoerskosten gevraagd worden.

Download hier de brochure van School en Ziekzijn

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het CLB

leerling cirkelOp 1 september 2018 startte een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Hierin wordt duidelijk wie welke taak heeft in de leerlingenbegeleiding. Zowel de rol van de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) als de rol van de pedagogische begeleidingsdienst wordt verduidelijkt.

Vanaf volgend schooljaar wordt leerlingenbegeleiding ook een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het zal deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van elke school. Hoe een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding uitgewerkt wordt zal in de eerste plaats een opdracht zijn van de school. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst kunnen hieraan meewerken. Ouders kunnen hier eveneens bij betrokken worden via hun vertegenwoordigers in de schoolraad en de ouderraad.

Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 1
Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 2

Schooluitval

Straathoekwerkers

Deze interviews vertrekken vanuit een aantal stellingen die gebruikt worden op de gespreksavond voor ouders over spijbelen en motivatie. Het kadert binnen het thema ‘schooluitval’ van de 3 officiële ouderkoepels van Vlaanderen (GO! ouders, KOOGO en VCOV). Het zal als meerwaarde toegevoegd worden aan het bestaande materiaal.

Elke jongere is uniek: daag ze uit, luister wat ze willen vertellen en laat ze vooral niet los!
Een interview met 2 gedreven dames.

Als een kind geen ‘pluim’ krijgt, haakt het af!
Interview met een mama met een duidelijke eigen mening.