LOP en diversiteit

Wat zijn LOP’s?

Lop’s zijn lokale overlegplatformen. Bedoeling om met de LOP’s, de lokale dynamiek te benutten om een effectief gelijke kansenbeleid in het onderwijs te realiseren.
Het LOP heeft naast een onderzoek- en adviesopdracht, ook een bemiddelende en steunende rol in de realisatie van het inschrijvingsrecht.

Lokale overlegplatforms werden apart opgericht voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs en dit binnen een werkingsgebied dat ongeveer overeenstemt met het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering bepaalt deze gemeenten.

De deelnemers aan het lokaal overlegplatform worden niet beperkt tot de onderwijswereld. Ook andere partners die het thema kunnen beïnvloeden worden betrokken. Een lokaal overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van diverse actoren die in de gemeente of regio aanwezig zijn en betrokken zijn bij het onderwijs.

Waar kan je de LOP's vinden?

Sinds 2002 zijn er, verspreid over Vlaanderen, een 70-tal LOP's. De LOP's hebben lokale partners samengebracht die op één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van jongeren in de regio te realiseren.

Wat is hun doel?

Het doel van elke LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

De lokale overlegplatforms, de voorzitters en de LOP-deskundigen kan je hier terugvinden. 

Gids voor geïnteresseerde ouders in LOP-werking en voor kandidaat LOP-ouders
Nieuwsbrief LOP en diversiteit, (verschijnt 3 keer per schooljaar)
http://www.wijsindiversiteit.be/

Omgaan met armoede en sociale uitsluiting

Meertaligheid als realiteit op school: 
  • Meertaligheid op school blijkt een complexe realiteit die heel wat klassieke vooroordelen op de helling zet.
    Zo spreken meertalige leerlingen thuis vaker Nederlands en maken ze vaker gebruik van Nederlandstalige media dan vermoed wordt. Daarnaast blijkt het taalgebruik met de vader een betere voorspeller van de schoolprestaties dan het taalgebruik met de moeder. Motivatie, een positief zelfbeeld en welbevinden zijn dan wel weer eenduidige indicatoren voor betere schoolprestaties. Dit zijn enkele conclusies van het MARS-onderzoek.
    Lees Meer

    Bron: Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 14 april 2016

  • 3 oudertips
    Moeten anderstalige ouders thuis altijd Nederlands praten met hun kind? En hoe zorgen ze ervoor dat hun kind het snel mee is met de schooltaal?

In dit filmpje krijgen ouders 3 tips om hun kind te begeleiden.
Meer weten?