LOP – Lokaal Overleg Platform

Wat is een LOP?

LOP is de afkorting voor Lokaal OverlegPlatform.  In dit overlegplatform wordt nagedacht over hoe men in een regio (een gemeente, stad of enkele gemeenten en steden samen) de gelijke kansen voor elk kind in het onderwijs kan vergroten.

 

Hoeveel LOP’s zijn er?

Er zijn 70 LOP-regio’s  verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Elke regio komt overeen met een grondgebied dat ongeveer gelijk is aan een gemeente of stad. De Vlaamse regering bepaalt deze regio’s. LOP’s worden apart opgericht voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.  Een lijst met LOP’S kan je vinden op de website van Agodi.

 

Wat is het doel van een LOP?

Het doel van elke LOP is:

  • het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen
  • het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie
  • het bevorderen van sociale samenhang.

 

Hoe doet een LOP dat?

Het LOP doet onderzoek naar de situatie in het onderwijs en geeft advies op welke manier ieder kind gelijke kansen kan krijgen in het onderwijs. 

Het LOP bemiddelt bij inschrijvingsproblemen, ondersteunt ouders en scholen tijdens inschrijvingen.

 

Wie zit er in het LOP?

In het LOP zitten niet alleen onderwijsmensen, maar ook partners van het onderwijs, vb. armoedeorganisaties, Vlaamse Scholierenkoepel, De Schoolbrug, ouders, … . Zij helpen allen mee om gelijke onderwijskansen in de regio te vergroten.

 

Ik wil LOP-ouder worden

Wil je graag in een LOP de stem van ouders laten horen? Neem dan contact op met Samira, de medewerker diversiteit van KOOGO. Zij zal je op weg helpen en alle info geven die je nodig hebt.

 

Meer info?

Gids voor geïnteresseerde ouders in LOP-werking en voor kandidaat LOP-ouders
Nieuwsbrief LOP en diversiteit, verschijnt 4 keer per schooljaar.
Up-to-date diversiteitsnieuws vind je op 'Wijs in diversiteit'.

Via mail:  Samira.azeroual@ovsg.be

 

LOP