Opschorten van de lessen zorgt voor onduidelijkheid bij ouders, kinderen en jongeren

Het departement Onderwijs en Vorming vraagt aan KOOGO onderstaand bericht te verspreiden.

De maatregelen die worden genomen voor het tegengaan van het coronavirus maakt dat leerlingen en hun ouders niet zo goed nog weten wat er nu precies van hen wordt verwacht. De scholen werken niet zoals gewoonlijk. De lessen worden geschorst. De school is open en toch is er niemand fysiek aanwezig. Nieuwe leerstof mag niet worden gegeven. Daardoor ontstaat er de indruk dat er voor leerlingen nu 5 weken vakantie is. We begrijpen de verwarring en brengen verduidelijking.

Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig. De scholen worden aangemoedigd om samen met leerkrachten, leerlingen en ouders ervoor te zorgen dat leerlingen de binding met de school /leerstof niet verliezen. Dat moet hen in staat stellen om na de paasvakantie zonder al te veel vertraging de draad terug op te nemen en/of eventueel toetsen af te leggen. De periode laat aan leerlingen en hun ouders toe om aan de leerkrachten verdiepende vragen nog voor te leggen. Maak er gebruik van.

In het lerarenkorps van iedere school wordt bekeken:

  • Hoe leerstof kan worden bijgehouden om na de paasvakantie opnieuw aansluiting te vinden bij wat er wordt gegeven. Leerkrachten kunnen daardoor ook differentiëren en verdiepen.
  • Wat er nog kan gebeuren in het kader van duaal leren/stages/oefeningen in het kader van topsport.
  • Hoe opdrachten aan leerlingen kunnen doorgeven ( bv. via digitale weg of via het afhalen van pakketten).

De school geeft daarover zelf instructies. Hou dus als ouders die instructies in de gaten. Ga na wat de school daarover zegt. Neem contact op met de leerkrachten/de school als je daarover vragen hebt.

sprekende persoon