Diversiteit

Omgaan met armoede en sociale uitsluiting

SOS schulden op school
 • SOS Schulden op School is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor ALLE kinderen en jongeren, meer specifiek door aandacht te besteden aan kosten op school. Problemen met schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand werken. SOS Schulden op School vzw neemt bijgevolg uiteenlopende initiatieven om dit tegen te gaan, zoals workshops voor scholen, individuele begeleidingstrajecten voor schoolteams, de uitgave van naslagwerken en brochures, projecten met sociale partners, ad hoc projecten,...
 • SOS Schulden Op School vzw pleit voor een menswaardige omgang met onbetaalde schoolrekeningen. Deze aanpak legt de nadruk op preventie, dialoog en verantwoordelijkheid en is gebaseerd op 5 centrale uitgangspunten.
 • Lees Meer
Kleine Kinderen, Grote Kansen
 • 'Kleine Kinderen, Grote Kansen' ondersteunt je om met kinder- en kansarmoede om te gaan. Deze site reikt hiervoor hefbomen aan en biedt inspiratie. Want hefbomen kunnen met een kleine kracht grote zaken doen bewegen.
 • Lees Meer
Extra kansen op school
 • Omgaan met kansarmoede op school. Ook jij kan elk kind kansen geven.
 • Lees meer
Meertaligheid als realiteit op school
 • Meertaligheid op school blijkt een complexe realiteit die heel wat klassieke vooroordelen op de helling zet.
  Zo spreken meertalige leerlingen thuis vaker Nederlands en maken ze vaker gebruik van Nederlandstalige media dan vermoed wordt. Daarnaast blijkt het taalgebruik met de vader een betere voorspeller van de schoolprestaties dan het taalgebruik met de moeder. Motivatie, een positief zelfbeeld en welbevinden zijn dan wel weer eenduidige indicatoren voor betere schoolprestaties. Dit zijn enkele conclusies van het MARS-onderzoek.
  Lees Meer

  Bron: Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 14 april 2016

 • 3 oudertips
  Moeten anderstalige ouders thuis altijd Nederlands praten met hun kind? En hoe zorgen ze ervoor dat hun kind het snel mee is met de schooltaal?

      In dit filmpje krijgen ouders 3 tips om hun kind te begeleiden.
      Lees Meer