Tools

Toolbox onderwijs

De toolbox onderwijs is een didactisch lessenpakket voor iedereen die met ouders aan de slag wil gaan rond het thema onderwijs. De focus ligt op ouders met kinderen die naar de kleuterschool gaan of reeds in de kleuterschool zitten.