Hoe nemen we alle ouders mee?

Wat?

Een brochure voor ouderwerkingen, ouderraden en schoolteams. Om de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren, moet je hen op de eerste plaats bereiken. Ouders die je weinig ziet op school, moet je mogelijkheden bieden om betrokken te zijn.

Doel

Alle ouders betrekken bij het schoolgebeuren.

Meerwaarde

Actieve ouderparticipatie is positief voor heel de schoolgemeenschap. Leerlingen, ouders en schoolteam hebben er voordeel bij. Kinderen voelen zich beter op school en presteren beter als hun ouders betrokken zijn. Ze vinden het fijn dat hun ouders belangstelling hebben voor wat er in de klas en op school gebeurt. Ook voor de ouders is deze betrokkenheid positief, want ze krijgen daardoor meer inzicht in het schoolgebeuren. Zo wordt de school van hun kind(eren) ook een beetje hun school. Het schoolteam leert de ouders kennen in een positieve sfeer waardoor zij als partners kunnen samenwerken aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.

In deze brochure geven we enkele belangrijke aandachtspunten om alle ouders te betrekken. Eerst bekijken we wie de moeilijk bereikbare ouders zijn en welke drempels zij ervaren, daarna is het tijd voor actie. Hoe beïnvloedt je houding de gesprekken? Wat maakt dat ouders zich welkom voelen? Welke activiteiten zijn geschikt? We illustreren dit met praktijkvoorbeelden, interviews en getuigenissen.

Extra

Achteraan in de brochure vind je enkele materialen waarmee je kan nagaan hoe toegankelijk en oudervriendelijk jouw ouderwerking is.