De lege stoel 

Wat?

Met de tool ‘De lege stoel’ denk je als ouderwerking na over wie er meeleeft, meeweet, meehelpt, meedenkt of meebepaalt in het belang van alle ouders. De school is een deel van de diverse samenleving waarin jullie kinderen leven. Zeker de basisschool is een afspiegeling van de buurt waarin ze gelegen is. Het lijkt vanzelfsprekend dat de ouderwerking op school een afspiegeling is van de aanwezige diversiteit bij ouders. De realiteit is vaak anders. Voorzie daarom bij de vergadering van de ouderwerking een lege stoel. Deze stoel is de plaats van die ouders die men moeilijk kan bereiken of die zelf de stap naar de ouderwerking niet kunnen of durven zetten.

Doel

Bewust nadenken of de te zetten stappen en de te nemen beslissingen in het belang zijn van alle ouders.

Meerwaarde

Er wordt nog meer ‘bewust’ nagedacht in het belang van ALLE ouders.

Extra

Op de ‘lege stoel’ moet niet ‘effectief’ een ouder zitten. Het zou spijtig zijn dat men een ouder uit een specifieke doelgroep ‘dwingt’ om deel te nemen aan de vergaderingen.