Bevragingstool

Contactpersoon - Email
hannelore.lambrighs@ovsg.be
Wat?

Tevredenheidsenquête maken met je ouderwerking in samenwerking met de school. KOOGO maakt je enquête aan en verwerkt de resultaten.

Doel

Ouders bevragen naar hun tevredenheid over verschillende aspecten van de school.

Meerwaarde

Je kan kiezen uit 116 vragen verdeeld over 9 gebieden. Je hebt keuze uit de volgende gebieden: schoolkosten, communicatie met de school, informatie door de school, zorg, onderwijskwaliteit, welbevinden leerlingen, directie en leerkrachten, prioriteiten rangschikken. Dit laatste kan het uitgangspunt zijn voor de volgende bevraging. Uit de verschillende gebieden maak je een bevraging op maat van de eigen ouderwerking en de school. Per gebied heb je nog eens de mogelijkheid om een extra vraag te stellen. KOOGO maakt de enquête aan en stuurt de link door. De enquête is volledig ‘responsive’ en kan dus op zowel PC, tablet als telefoon bekeken en ingevuld worden.

Als de bevraging afgelopen is, krijg je van KOOGO een overzicht met grafieken van alle vragen en een Excelfile met alle data.

Extra

Tip: ‘Less is more!’ Beter 1x per jaar een kleine bevraging doen, dan 1 grote!