Workshopavond rond het thema ‘pesten’

Contactpersoon
sabine@scenoscience.com
Contactpersoon
Sabine van der Hoorn
School
Gemeentelijke Basisschool Mooi Bos
Sint-Pieters-Woluwe
Wat?

Op donderdag 6 februari 2020 organiseerde de school samen met de oudervereniging een workshopavond rond het thema ‘pesten’. Ouders konden terecht voor tips, tricks en interessante informatie over het pestbeleid van de school, en over wat zij als ouder kunnen doen (zowel binnen als buiten de school) als zij met pestgedrag geconfronteerd worden. Ook thema’s als weerbaarheid, zelfvertrouwen en assertiviteit bij kinderen werden belicht.

Zowel leerkrachten als zorgondersteuners als leden van de oudervereniging waren aanwezig om de ouders te woord te staan. Ook externe organisaties die kunnen worden ingeschakeld bij pestproblemen waren vertegenwoordigd. Twee highlights van de avond waren de participatieve sessies met Abrusco en en het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, waarbij deze partners in interactie gingen met de ouders: een oudercafé met een opvoedcoach en een workshop rond de methodieken die door Abrusco gebruikt worden bij een begeleiding van een klas met pestproblemen. Ook KOOGO was aanwezig om de oudervereniging ter plaatse te ondersteunen en van infomateriaal en praktische tips te voorzien. Tenslotte gaf ook de Brede School toelichting over de manier waarop zij een steentje kan bijdragen aan het anti-pestbeleid.

Doel

Met deze pestworkshop hebben wij ouders alert willen maken op pestproblemen en concrete tips en hulpbronnen willen aanreiken.

Voordelen

Het bleek een zeer aantrekkelijke formule die, gezien de opkomst, zeker voor herhaling vatbaar is. Ouders werden bij de ingang wegwijs gemaakt over de verschillende onderdelen van de avond: iedere partner of vertegenwoordiger had een eigen lokaal, twee workshopsessies waren alleen op inschrijving toegankelijk, er was informatiemateriaal beschikbaar (brochures van KOOGO, Week Tegen Pesten,…), een kleine tentoonstelling van leerlingen rond het thema pesten in de geschiedenis, en ter afsluiting een hapje en een drankje en affiches waarop vragen en indrukken geschreven kunnen worden. Ouders konden er nog nabespreken met leerkrachten van de werkgroep Ouderwerking van de school.

Aandachtspunten

/

Meerwaarde
Meerwaarde voor de ouders van de ouderwerking & het schoolteam.

Ouders van de oudervereniging en het schoolteam werkten nauw samen bij de voorbereiding van de avond, onder andere bij het voeren van een enquête over de verwachtingen en onderwerpen die ouders graag wilden bespreken. Samen gaven ze een eenduidige boodschap: we zetten onze schouders onder het pestprobleem!

Meerwaarde wat het thema ‘pesten’ betreft.

De kernboodschap doorgeven: pesten voorkomen, aanpakken, begeleiden en opvolgen is een procesmatig werk dat tijd en investering vraagt alvorens vruchten af te werpen; dit lukt niet steeds van de eerste keer: transparante en gelijkgerichte aanpak door alle betrokken partijen zijn hierbij cruciaal! Er bestaat helaas (nog) geen toverformule tegen pesten...