Werken met ‘werkgroepen’

Contactpersoon
leen.tembuyser@telenet.be
School
GBS De Regenboog
Herfelingen
Wat?

Sinds een jaar hebben we beslist om voor elke activiteit die het OC organiseert, een werkgroep op te richten. Ieder lid van het OC zetelt in tenminste 2 werkgroepen en er is steeds een ‘werkgroeptrekker’. De werkgroep heeft dan de verantwoordelijkheid voor de activiteit en kan natuurlijk steeds de hulp inroepen van andere leden die niet tot de werkgroep behoren (en bij grote activiteiten zoals het schoolfeest of het eetfestijn, helpen sowieso alle leden).

Doel

Het werk verdelen en ook efficiënter organiseren (vergaderen in een kleine groep en beslissingen nemen, gaat steeds makkelijker in een kleinere groep dan met het hele OC samen).

Voordelen

Het zijn niet steeds dezelfde personen die verantwoordelijk moeten zijn.

Aandachtspunten

Er moet voldoende communicatie en terugkoppeling zijn vanuit de verschillende werkgroepen naar de rest van het OC.

Meerwaarde

Een goed werkend en gelukkig OC heeft steeds een meerwaarde voor alle betrokkenen!