Stippenwandeling

Contactpersoon
sofiecoppers@hotmail.com
School
Ouderraad
gemeentelijke basisschool de Bosmier
Balen
Wat?

We organiseerden ene stippenwandeling waarbij er in kleine groepen samen met lagere schoolkinderen en hun ouders een tocht werd gemaakt door het bos. Op 4 plaatsen werd er gestopt en een spel gespeeld dat kon gelinkt worden aan de 4 stippen van de stip-it tegen pesten-actie. Nadien werd er samen gezond geluncht.

Doel

Kinderen en ouders leren wat de 4 stippen betekenen. Kinderen leren hoe ze voor anderen kunnen opkomen, dat pesten niet mag goedgekeurd worde, hoe meer assertief te zijn. Kinderen en ouders leren vooral over het onderwerp te communiceren , met elkaar en met de school.

Voordelen
  • Samenhorigheid
  • Begrip
  • Taboe-doorbrekend
  • Ouderbetrokkenheid
Aandachtspunten

Deze activiteit vraagt wel tamelijk veel organisatie en begeleiding maar is het ook meer dan waard.

Meerwaarde

De school en ouderwerking leert ouders en hun kinderen toch op een andere manier kennen, dit opent deuren.