Samenwerking voor het organiseren van informatieavonden

Contactpersoon
Peeters.blondeel@gmail.com
School
Oudercomité De Singel Beerse
i.s.m. De oudercomités van de Albertstraat, Triangel, T’ locomotiefje, Schransdries, Giblo, Gezondheidsraad, Initiatief Buitenschoolse Opvang en de Bibliotheek
Wat?

We organiseren samen met de oudercomités van alle scholen in Beerse en Vlimmeren 3 infoavonden per jaar. Ook de gezondheidsraad, de gemeentelijke kinderopvang en de bibliotheek werken hier aan mee Vanaf dit schooljaar is het nieuw dat we de infoavonden online uitzenden, via een Skype verbinding.

Doel

We willen ouders helpen met opvoedkundige vraagstukken door sprekers uit te nodigen die over verscheidene onderwerpen spreken. We kiezen de sprekers zorgvuldig op basis van bevragingen bij de ouders wat er leeft en waar ze meer info over willen, en op basis van deskundigheid.

Dankzij onze samenwerking kunnen we nog een breder publiek bereiken. Vroeger organiseerden we allemaal apart kleinere infoavonden, waar we minder mensen mee bereikten. Budgettair waren deze kleine initiatieven even duur. Met onze samenwerking willen we onze middelen bundelen om zo nog meer mensen te kunnen bereiken. We merkten dat het de dag van vandaag niet evident is om mensen de verplaatsing nog te laten maken naar een infoavond, om diverse redenen. We merkten dat dit jaar na jaar toch moeilijker was, en daarom zijn we in samenwerking met de gemeentelijke IT dienst gestart met het online uitzenden van deze avonden. Dit is dan ook 200% meegevallen en we gaan nu ook elke informatieavond online uitzenden.

Voordelen

Gezien we met 9 groepen zijn die samenwerken worden de resources veel beter benut, wat een win-winsituatie is voor iedereen. Er is ook een beurtrol waar de infoavonden plaatsvinden, wat maakt dat de praktijkorganisatie van die avonden ook gespreid is. We zijn nu al een aantal jaren aan het samenwerken, en we geraken nog beter op elkaar ingespeeld. Het is een fijne samenwerking, die maakt dat we nog meer mensen bereiken.

Aandachtspunten

Sowieso is er een vaste internetverbinding nodig om te zorgen dat de verbinding niet zomaar wegvalt. Er zit ongeveer 2 minuten vertraging op het uitzenden. Wanneer de vragen van thuis voorgelezen worden voor de spreker, is het interessant dat de spreker dit herhaald omdat dan de kijkers thuis ook de vraag kunnen verstaan. Om te weten of je je doelgroep bereikt, en hoeveel mensen van thuis uit volgen kan je best de link pas doorsturen na een inschrijvingsmailtje (en niet gewoon publiceren op een website). Anders weet je niet hoeveel mensen er meekijken, en of je je manier van adverteren moet bijsturen.

Meerwaarde

Doordat je met zoveel bent om dit te organiseren is de workload minimaal, omdat je dit spreidt over de verschillende oudercomités. Gezien dat het niet meer gecompartimenteerd is per school en je ook met gemeentediensten samenwerkt, maakt dat iedereen zicht welkom voelt op die infoavonden. Je hebt ook veel meer kanalen om te adverteren voor deze infoavond. Je kan bijvoorbeeld samen met vrienden/grootouders gaan. Dit werkt ook weer drempelverlagend. Wanneer de ouders fysiek de verplaatsing naar de school niet kunnen maken, kunnen zij de informatieavond vanuit hun zetel volgen. Dit maakt dat indien je last minute vb. toch geen babysit hebt je ook nog kan volgen, en vragen kan stellen van thuis uit. En op die manier bereiken we nog meer mensen. Het is enerzijds gemakkelijk en langs de ander kant ook drempelverlagend. Wanneer je bijvoorbeeld nog te veel verdriet hebt na het overlijden van een dierbare, en niet in groep de info wil volgen. Kan je nu, de infoavond, van thuis uit volgen.