Samen tegen pesten: Doe meer met 4 stippen

Contactpersoon
elsbreugelmans@hotmail.com
School
GBS De Sleutelbloem
Brecht
Wat?
 • School: De school werkte elke dag rond 1 van de stippen en liet alle kinderen (lagere school & kleuters) een charter ondertekenen per stip
 • Oudercomité en kinderen: Elke ochtend werd 1 stip extra op het schoolbord gezet zodat kinderen ‘s morgens op de speelplaats al konden nadenken over de stippen en ouders wisten welke stip aandacht kreeg die dag
 • Oudercomité en ouders: Via Facebook vertaalden we de stip van de dag naar wat ouders kunnen doen en gaven we extra tips hoe om te gaan met pesten (met dank aan KOOGO om de vertaalslag naar ouders te maken)
  Doel

  Een betere kennis van de ouders over de 4 afspraken rond pesten, met een duiding hoe zij als ouder een rol spelen in elke stip.

  Voordelen

  Een versterking van de werking op school, naar kinderen (via het schoolbord) en ouders (via het schoolbord & Facebook). Op deze manier leeft de actie en de stipit afspraken meer bij de verschillende stakeholders. Door te benadrukken dat ook ouders een rol kunnen spelen bij het pestgedrag sensibiliseren we hen en helpen we hen op een juiste manier met pesten/gepest worden/toeschouwer zijn om te gaan.

  Aandachtspunten

  De actie is redelijk makkelijk te implementeren en vraagt niet zo veel aandachtspunten. Het is een engagement van een OC-lid om het bord elke morgen (of de avond voordien) uit te breiden. De Facebook-pagina dient ook actueel te zijn, maar dat kan op voorhand voorbereid worden.

  Meerwaarde

  Meerwaarde voor de ouders van de ouderwerking & het schoolteam.
  Door de ondersteuning en stimulansen die de extra aandacht heeft worden hun inspanningen rond de 4 afspraken versterkt.

  Meerwaarde wat het thema ‘pesten’ betreft.
  Er wordt meer gesproken over de 4 afspraken, bij aanvang van de lessen (trigger via het schoolbord -oudercomité), tijdens de lessen (school) en ’s avonds bij de gezinnen thuis (trigger via het schoolbord waardoor ouders gerichter kunnen vragen over welke afspraak het die dag ging; trigger via Facebook waardoor ouders beter op de hoogte zijn wat hun rol in dit gegeven is).