Je mag altijd bij me komen

Contactpersoon
toverberg@stad.gent
toverberg.brug@stad.gent
toverberg.dir@stad.gent
School
Stedelijke basisschool De Toverberg
Tel. : 09 228 60 71
www.detoverberggent.be
Wat?

Op basisschool De Toverberg zitten veel leerlingen uit kansarme gezinnen. In het belang van de kinderen bemiddelt Nezhlya tussen school en thuis.
Nezhlya is ‘brugfiguur’ op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya; ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders.

Doel

Met de brugfigurenwerking willen we vier kernwaarden bereiken: vertrouwen opbouwen, verbinden, versterken en positief communiceren.
Maar hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid?

Voordelen

Nezhlya's deur staat altijd voor ze open. Ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt hen op weg. Het is niet voor niets dat de gemeente Gent al twintig jaar inzet op de inmiddels ruim 42 brugfiguren in de stad.
Nezhlya is zelf ervaringsdeskundige: hoe het is om nieuwkomer te zijn, welke noden en problemen ze hebben. Nezhlya organiseert ook infovergaderingen voor de ouders om het belang van lezen uit te leggen. Ze stimuleert de ouders om met het voorlezen van kinderboeken te starten en zelf zo ook Nederlands te leren lezen.

Aandachtspunten

Nezhlya helpt individuele ouders om alle papieren te verzamelen, in te vullen.
Ze probeert ouders te adviseren om de juiste keuze te maken voor zichzelf en voor hun kind in vaak moeilijke situaties. Gezinnen in precaire omstandigheden hebben zoveel zorgen dat de kinderen hiermee ook belast zijn en hierdoor niet vrij kunnen leren.

Meerwaarde

Het is belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. De brugfiguur probeert de ouders, de school en de buurt samen te brengen.
Nezhlya helpt de leerkrachten om kinderen met zorgen te begeleiden  en probeert de drempels voor ouders op deze manier zo laag mogelijk te maken.
Door de huisbezoeken van de brugfiguur, wordt het voor het schoolteam ook duidelijker om de thuissituatie van sommige leerlingen beter te begrijpen.

Deze uitzending van het programma 2Doc met de titel Je mag altijd bij me komen werd gemaakt door het Nederlandse productiehuis Viewpoints, in samenwerking met VRT en KRO-NCRV. Regie: Julia Roeselers. De documentaire is hier te bekijken. Neem de tijd om deze interessante documentaire te bekijken, deze duurt 52 min. en is zeker de moeite waard.