Het boekenpaleis

Contactpersoon
hetpalet@so.antwerpen.be
School
Stedelijke basisschool Het Palet
Ramskapellestraat 43
2600 Antwerpen
Wat?

Oprichten van de schooleigen bibliotheek ‘Boekenpaleis’ waar leerlingen, ook tijdens de pauze, boeken komen lezen. Dit kon gerealiseerd worden met de steun van een STAMproject van Onderwijsnetwerk Antwerpen.

Doel

De leesmotivatie van de leerlingen verhogen. Het leesniveau van de leerlingen hierdoor verbeteren.

Voordelen

De leerlingen kunnen tijdens de pauze boeken komen lezen. Tijdens de lessen wordt de bib ook gebruikt door de leerkrachten. Er worden tal van leuke activiteiten rond lezen en boeken georganiseerd in alle klassen. Jaarlijks wordt een boekenbeurs georganiseerd waar de leerlingen tegen zeer voordelige prijzen mooie boeken kunnen kopen!

Aandachtspunten

/

Meerwaarde

Samenwerking met de ouders om het Boekenpaleis te realiseren. Het bekomen van een gezellige ruimte waar boeken ontleend kunnen worden en leesmotiverende activiteiten plaatsvinden.