Diversiteitsbeleid in onze secundaire school

Contactpersoon
hedwige.lefevre@so.antwerpen.be
School
Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens
Antwerpen
Wat?

We organiseren maandelijkse ‘Beeldige Babbels’. Eén keer per maand nodigt de directeur de ouders op school uit en snijdt met hen een thema aan.
De eerste Beeldige Babbel van het schooljaar is er om kennis te maken en om de school voor te stellen.
In een tweede sessie wordt dieper ingegaan op het gebruik van Smartschool. Op dat moment komen de leerlingen van het tweede jaar de ouders op weg helpen, wat ook voor de tweedejaars waardevol is.
Verder in het jaar komt het vrijetijdsaanbod ter sprake, wordt over cyberpesten gepraat, over studiekeuze … En in welke taal verloopt dat allemaal? In het begin werkte directeur Hedwige Lefeber met tolken, maar dat bleek omslachtig. Nu beeldt ze vooral veel uit, tot de ouders het begrijpen. Met haar enthousiasme en overtuigingskracht slaagt ze erin om de Beeldige Babbels niet te doen ontaarden in een Babelse spraakverwarring.

Doel

Deze middenschool in het Noorden van Antwerpen met 130 leerlingen ligt in een hyperdiverse buurt. Dat wordt weerspiegeld in de leerlingenpopulatie.
De slogan ‘Niemand uit beeld, iedereen in beeld’ vat de missie mooi samen. De school wil alle leerlingen de kans geven hun talenten te ontwikkelen en om dat te bereiken, baseert ze haar werking op vijf pijlers: een intensieve studieloopbaanbegeleiding, een gevarieerd vrijetijdsaanbod, zowel tijdens als na de schooluren, een gezondheidsbeleid, gericht op fysiek én psychisch welbevinden, inzetten op ict-vaardigheid en een uitgewerkt zorgbeleid met als doel de leerlingen gekwalificeerd te laten uitstromen.

Directeur Hedwige Lefeber vertelt hoe ze de ouders betrekt bij het onderwijs. Niet zo eenvoudig als je weet dat ze 24 verschillende thuistalen spreken en vaak het Nederlands niet machtig zijn. Toch lukt het, dankzij de maandelijkse ‘Beeldige Babbels’.

Voordelen

Aan communicatie met ouders besteedt de school veel aandacht. Na schooltijd is Hedwige Lefeber te vinden aan de schoolpoort waar ze een praatje maakt met de ouders en op hun bezorgdheden ingaat. Ze woont ook zelf in deze buurt en dat schept een band. De directeur hanteert een ‘open deur – gesloten deur’ politiek. De deur is altijd open voor een gesprekje en het is fijner om tijdens zo’n ‘opendeurgesprek’ kennis te maken dan later, eventueel, bij een gesprek waarbij de deur dichtgaat omdat er een probleem moet worden besproken. Sms-berichten, stickers, aangepaste brieven, een heldere agenda, oudercontacten … alle kanalen worden ingezet.

Aandachtspunten

Het financieel beleid van de school is afgestemd op de sociaal-economische situatie van de gezinnen. De school bewaakt zeer bewust de kosten. Het hele team is creatief in het zoeken naar goedkope of gratis uitstappen die net zo veel leerwinst met zich meebrengen als een duurder alternatief. Elke leerling krijgt een boekentas en gratis cursussen die de leraren zelf ontwikkelen. Op meerdaagse uitstap gaan kost hier slechts 40 euro en er wordt met afbetalingsplannen gewerkt. Een voorwaarde is wel dat de leerlingen ook écht mee gaan op uitstap. Als ouders bezwaren hebben, gaat de directeur met hen in gesprek. Ten slotte worden leerlingen begeleid bij het maken van huiswerk en is remediëring voorzien.

Meerwaarde

De ouders van deze school kennen de directeur en weten dat ze bij haar terecht kunnen. Met een doorgedreven aanpak slaagt het team erin om ouders die aanvankelijk onwennig zijn, echt bij het onderwijs te betrekken. Dat heeft niet alleen gunstige gevolgen voor de schoolloopbaan van hun kind. De ouders voelen dat ze deel uitmaken van de buurt en de stad waarin ze wonen.

Bijlage(n)