Babbelcafés

Contactpersoon
gksdeboomhut.jufsabrina@gmail.com
School
GKS De Boomhut
Sint-Jans-Molenbeek
Wat?

De kleuterschool organiseert informatiemomenten voor ouders. Ze doen dit op verschillende momenten. Als een babbelcafé doorgaat na de schooluren dan kunnen de kinderen gratis in de naschoolse opvang blijven (een samenwerking met de Molenketjes, de naschoolse opvang). Dit blijkt een groot succes. Veel ouders kunnen op dat moment en komen naar het babbelcafé.

Het volgende babbelcafé gaat over naschoolse opvangmogelijkheden en vakantieactiviteiten in de buurt. Hiervoor zijn 3 sprekers uitgenodigd:

 • buitenschoolse opvang De Molenketjes
 • BROM (Bredeschool Molenbeek)
 • OCB (onderwijscentrum Brussel)

Er zijn op deze school veel Franstalige ouders. De voertaal van de babbelcafés is Nederlands, maar er zijn mensen aanwezig die, indien nodig, kunnen vertalen. Ook zijn er leerkrachten aanwezig tijdens deze babbelcafés.

De thema's die aan bod kunnen komen worden in samenspraak met de ouderwerking besproken. 

Andere thema's die al aan bod zijn gekomen zijn:

 • zindelijkheid
 • de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar
 • taalontwikkeling (samen met De Foyer)
 • opvoeding (samen met HOPON-

Momenteel is De Boomhut aan het experimenteren met online babbelcafés.

Doel

Het doel van de babbelcafés is hoofdzakelijk om ouders te informeren over diverse belangrijke thema's, maar uiteraard worden hier meerdere doelen bereikt (zie voordelen).

Voordelen

Door het informele contact tijdens de babbelcafés wordt de band tussen school en ouders en ouders onderling versterkt. De drempel om de school binnen te gaan wordt verlaagd en Sabrina merkt ook dat ouders makkelijker vragen durven te stellen aan de school, omdat ouders het schoolteam beter (en in een andere context) leren kennen. 

Aandachtspunten
 • De keuze van het moment heeft een grote invloed op het aantal ouders die deelneemt. Denk hier goed over na en experimenteer met verschillende momenten.
 • Zorg dat het babbelcafé laagdrempelig is, denk hierbij aan praktische zaken als locatie en bereikbaarheid, maar ook aan eventuele kosten, taalbarrières en andere mogelijke drempels. Lees meer over deze drempels in onze brochure 'hoe nemen we alle ouders mee'
 • Ouders persoonlijk uitnodigen of warm maken voor het babbelcafé heeft vaak het grootste effect.
 • Mond-op-mond reclame is belangrijk
 • Een school kan nooit alle ouders bereiken. Laat je daar niet door ontmoedigen. Elke ouder die je meer bereikt is er eentje.
Meerwaarde
 • Er kunnen meerdere ouders tegelijk bereikt worden
 • Belangrijke informatie kan verspreid worden
 • Ouders voelen zich welkom in de school
 • De school wordt vertrouwder voor de ouders
 • Er kan informeel contact zijn tussen het schoolteam en de ouder