Ondersteuning en begeleiding

  • Visitatie: KOOGO komt op bezoek bij je ouderwerking of in de school. We stellen ons kort voor en kijken samen wat we voor jullie kunnen betekenen. Zo krijgen we een beeld van jullie huidige werking en lijsten jullie vragen en noden op.
  • Ondersteuning: Na een visitatie, een vraag vanuit de ouderwerking, de school of het schoolbestuur, geeft KOOGO ondersteuning. We geven concrete info en tools op maat van jullie werking.
  • Begeleiding op maat: Een begeleiding op maat start altijd met een visitatie. KOOGO maakt een plan van aanpak op maat van de ouderwerking en school. Aan de hand van een brainstorm gaan we op zoek naar een missie en een visie. Samen stellen we een huishoudelijk reglement op, eventueel aangevuld met een organigram. Het traject wordt geëvalueerd door zowel de ouderwerking als het schoolteam. In ruil voor deze service vraagt KOOGO één uitgewerkt praktijkvoorbeeld.